Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση - Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ)2019-2023 Μέτρο ΕΠΣΑ 1β- Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2019-2020 - 19/11/2019 02:03:46 μμ


O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι από τις 20 Νοεμβρίου 2019, αρχίζει στα πλαίσια εφαρμογής του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β, η παραλαβή των αιτήσεων για τις ακόλουθες δράσεις:

ΕΠΣΑ 1β.1: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
ΕΠΣΑ 1β.2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
ΕΠΣΑ 1β.3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΞΗΡΟΛΙΘΙΑΣ
οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150.

Δικαίωμα ένταξης στις πιο πάνω δράσεις του Μέτρου ΕΠΣΑ 1β έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νόμιμοι διαχειριστές αμπελώνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο μέχρι την 4η Νοεμβρίου 2019.

Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων είναι η 3η Δεκεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών και τα σχετικά έντυπα, από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία Λεμεσού και Πάφου του Τμήματος Γεωργίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα και διευθύνσεις:

Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών Τμήματος Γεωργίας-Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο
Πάφου
Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι
Λεμεσός
Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου 2ος Όροφος, 8100 Πάφος
Τ.Θ.71160, 3841 ΛεμεσόςΤ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
Τηλ: 25803921, 25803922
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 702,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ανακοίνωση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 208,53Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων