Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εγκεκριμένοι μεταποιητές για συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης για
Μεταποίηση Εσπεριδοειδών
- 28/09/2010 - 28/09/2010


Tο Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Καθεστώτος Ενίσχυσης της Μεταποίησης Εσπεριδοειδών στα πλαίσια της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, ανακοινώνει ότι, εγκεκριμένες εταιρείες μεταποίησης εσπεριδοειδών για συμμετοχή στο Καθεστώς Ενίσχυσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις πρόνοιες της Κοινοτικής και Κυπριακής Νομοθεσίας, κατά την εμπορική περίοδο 2010-2011 είναι οι ακόλουθες:

1. NEA ΣEBEΓEΠ, Δρόμος Τροόδους αρ. 46, Τ.Κ. 2722 Aστρομερίτης.
2. KEAN ΛTΔ, Προμαχών Ελευθερίας 35, T.K. 4103, Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός.
3. KYΠPIAKH ETAIPEΙA KONΣEPBOΠOIIAΣ, Ταχ. Θυρίδα 50021, T.K. 3600, Zακάκι, Λεμεσός.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Καθεστώτος, οι εγκεκριμένες αυτές Εταιρείες συνάπτουν συμβάσεις είτε με παραγωγούς εσπεριδοειδών, είτε με Αναγνωρισμένες Οργανώσεις ή Προαναγνωρισμένες από την αρμόδια Αρχή (Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας) Ομάδες Παραγωγών, αντίστοιχα, για παραλαβή και μεταποίηση εσπεριδοειδών. Μέσω των συμβάσεων αυτών γίνεται η παροχή της Κοινοτικής ενίσχυσης μεταποίησης προς τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο Καθεστώς και αιτούνται τη σχετική ενίσχυση μέσω της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, μέχρι και το 2012 η ενίσχυση θα καταβάλλεται εκταρικά, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στον Τομέα των Οπωροκηπευτικών.YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΦYΣIKΩN
ΠOPΩN KAI ΠEPIAΛΛONTOΣ
TMHMA ΓEΩPΓIAΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ