Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή αιτήσεων για διαπίστευση Φορέων του Ιδιωτικού Τομέα για ετοιμασία σχεδίων βελτίωσης, επιχειρησιακών προγραμμάτων και μελετών βιωσιμότητας - 11/01/2008


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ανακοινώνει ότι για το Μέτρο 1.4 "Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές", δέχεται αιτήσεις από Φορείς του ιδιωτικού τομέα, για δήλωση ενδιαφέροντος με σκοπό τη διαπίστευσή τους. Σκοπός της διαπίστευσης είναι η ετοιμασία σχεδίων βελτίωσης, επιχειρησιακών προγραμμάτων και μελετών βιωσιμότητας για διάφορα Μέτρα/Καθεστώτα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τονίζεται ότι οι Φορείς που θα διαπιστευθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε κριτήρια που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό.

Για έντυπα δήλωσης ενδιαφέροντος, υποβολή αιτήσεων, καθώς και για άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία στα τηλέφωνα 22408512 ή 22408540 ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2008.

Έντυπο εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στον Κατάλογο Φορέων για την ετοιμασία σχεδίων βελτίωσης, επιχειρησιακών προγραμμάτων και μελετών βιωσιμότητας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Entipo2EndiaferEtimasiaShedion.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 205,43Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ