Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


O Υπουργός Γεωργίας κ. Πολυνείκης συζήτησε το θέμα της στήριξης των Σιτηροπαραγωγών - 09/07/2008


Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλης Πολυνείκης προήδρευσε σήμερα σύσκεψης των Αγροτικών Οργανώσεων και εκπροσώπων των Σιτηροπαραγωγών κατά την οποία συζητήθηκε αίτημα των Σιτηροπαραγωγών για οικονομική στήριξη τους ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους.

Η αντιπροσωπεία υπογράμμισε ότι χωρίς τη στήριξη του Κράτους οι σιτηροκαλλιεργητές δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν σπόρους και λιπάσματα και κατά συνέπεια δεν θα μπορέσουν να σπείρουν κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Ο Υπουργός κ. Πολυνείκης, ενημερώνοντας την αντιπροσωπεία σχετικά με τις θέσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά τη στήριξη των Σιτηροπαραγωγών και άλλων γεωργοκτηνοτροφικών κλάδων, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να βοηθήσει και ότι βρίσκεται εν δυνάμει προσπάθεια για στήριξη τους μέσα από διάφορα Ευρωπαϊκά κονδύλια ή μέσω άλλων τρόπων. Ανέφερε επίσης ότι, μετά από επαφές που είχε με τον Γάλλο Υπουργό Γεωργίας, η Γαλλική προεδρία κατανοεί τις θέσεις της Κύπρου και ότι αναμένει ν’ ανοίξει παράθυρο για στήριξη των κλάδων που επηρεάστηκαν από τα ακραία φυσικά φαινόμενα όπως είναι η ανομβρία.

Ο κ. Πολυνείκης τόνισε ότι κατανοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται σήμερα οι Σιτηροκαλλιεργητές, διευκρινίζοντας όμως ότι “δεν προτίθενται να υποσχεθεί κάτι που δεν είναι ακόμα ξεκαθαρισμένο”. Είπε επίσης ότι θα έχει σύντομα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για συζήτηση του θέματος της στήριξης των αγροτών μας ένεκα της ανομβρίας.

Ο κ. Υπουργός τόνισε επίσης ότι στο μεταξύ οι σιτηροπαραγωγοί θα αποζημιωθούν από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης με 22 ευρώ ανά δεκάριο για το κριθάρι και τα κτηνοτροφικά φυτά και 52 ευρώ ανά δεκάριο για το σκληρό σιτάρι.

Πρόσθετα, θα δοθεί ως εκταρική επιδότηση από τον ΚΟΑΠ ποσό γύρω στα 20 ευρώ το δεκάριο για το κριθάρι και τα κτηνοτροφικά φυτά και γύρω στα 30 ευρώ το δεκάριο για το σιτάρι. Επεξήγησε δε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια όπως ο ΟΓΑ καταβάλει προκαταβολή στους δικαιούχους, ύψους 60-70% της αποζημίωσης τους, για κάλυψη άμεσων αναγκών τους.


7 Ιουλίου 2008
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς