Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου συζήτησε τα προβλήματα των σιτηροκαλλιεργητών
Ο διάλογος θα συνεχιστεί - 30/11/2005


Τα προβλήματα της σιτηροκαλλιέργειας απασχόλησαν σήμερα ειδική σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμη Ευθυμίου και στην οποία πήραν μέρος εκπρόσωποι των Αγροτικών Οργανώσεων και της Παγκύπριας Επιτροπής Σιτηροπαραγωγών.

Μιλώντας στη σύσκεψη, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Επιτροπής Σιτηροκαλλιεργητών κ. Ανδρέας Θεοφάνους ζήτησε την επέμβαση του κ. Υπουργού για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης ώστε το επάγγελμα του σιτηροκαλλιεργητή να γίνει βιώσιμο και να έχει συνέχεια.

Ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση δόθηκε στο θέμα των εκταρικών επιδοτήσεων που θα παραχωρούνται στους σιτηροκαλλιεργητές. Συναφώς διευκρινίστηκε ότι η εκταρική επιδότηση για το 2004-2005 ανέρχεται στις £140 το εκτάριο. Διευκρινίστηκε επίσης ότι στο προβλεπτό μέλλον θα μειώνεται το ποσό των εκταρικών επιδοτήσεων σύμφωνα με τη Συμφωνία Προσχώρησης αλλά και την ακολουθούμενη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι παρά τα δεδομένα αυτά η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων στήριξης όλων των κλάδων και ότι μέσω του διαλόγου θα επιδιωχθεί η εξεύρεση λύσης σε κύρια προβλήματα των κλάδων αυτών προωθώντας, ταυτόχρονα, μέτρα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.

Συναφώς ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι γίνεται επανεξέταση της βιωσιμότητας των διαφόρων κλάδων και ότι στα πλαίσια αυτά προγραμματίζεται η ένταξη στο νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 συγκεκριμένων μέτρων που θα βοηθήσουν το γεωργό να στραφεί σε νέους κλάδους καλλιέργειας. Ο κ. Υπουργός τόνισε ότι έχουν εφαρμοστεί φέτος σημαντικά μέτρα στήριξης για την αναδιάρθρωση του αμπελοοινικού τομέα.

Η αντιπροσωπεία ζήτησε από τον κ. Υπουργό κατά χάρη οικονομική στήριξη για ενίσχυση του εισοδήματος των σιτηροκαλλιεργητών λόγω μειωμένης παραγωγής και αυξημένου κόστους, την επιστροφή των προστίμων που επιβλήθηκαν στους αγρότες για τις μειονεκτικές περιοχές και την εφαρμογή του μέτρου της αγρανάπαυσης σε όλες τις περιοχές.

Ο κ. Υπουργός ανέφερε καταληκτικά ότι η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για στήριξη του Κλάδου της σιτηροκαλλιέργειας, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους και της δημοσιονομικής πολιτικής του. Ανέφερε επίσης ότι θα συνεχίσει το διάλογο με τους εκπροσώπους των σιτηροκαλλιεργητών με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Κλάδος, ιδιαίτερα δε θα καταβληθεί προσπάθεια ούτως ώστε να ενταχθούν στο νέο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 τέτοια μέτρα που να ενισχύουν περαιτέρω τον Κλάδο της σιτηροκαλλιέργειας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
29 Νοεμβρίου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ