Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΡΙΟΜΥΖΑΣ - 12/05/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους πατατοπαραγωγούς, καθώς και τους παραγωγούς λαχανικών, αρωματικών και καλλωπιστικών φυτών ότι το έντομο Λιριομύζα Χουϊτοπρένσις έκανε την εμφάνισή του και επιβάλλεται η λήψη των πιο κάτω μέτρων προστασίας, για την έγκαιρη καταπολέμησή του: -

1. Να τοποθετούνται και να ελέγχονται τακτικά οι κίτρινες κολλητικές παγίδες που δείχνουν την εμφάνιση και τους πληθυσμούς των εντόμων.

2. Να ελέγχονται συχνά και προσεκτικά οι φυτείες για την επισήμανση των τσιμπημάτων και των στοών του εντόμου στα φύλλα. Διευκρινίζεται ότι στα αρχικά στάδια δεν διακρίνονται εύκολα οι στοές γιατί τα σκουλήκια εγκαθίστανται στον κεντρικό άξονα, τα πλάγια αγγεία, δηλαδή τα νεύρα του φύλλου, το μίσχο του φύλλου και τα στελέχη του φυτού. Μια βδομάδα μετά την εμφάνιση των τσιμπημάτων ή μόλις παρατηρηθούν οι πρώτες στοές των σκουληκιών στα φύλλα, πρέπει να γίνει ο πρώτος ψεκασμός με ένα από τα ακόλουθα διασυστηματικά εντομοκτόνα:-

ΤΡΙΚΑΡΤ–ΛΙΡΟΝΜΕΣΤΡΙΝ-ΣΥΡΟΜΑΖΙΝ 150-200 γραμ./100 λίτρα νερό/δεκάριο
ΕΒΙΣΕΚΤ – 75-100 γραμ./100 λίτρα νερό/δεκάριο
ΒΕΡΤΙΜΕΚ-ΑΚΡΙΜΕΚ-ΒΕΡΤΙΤΟΞ-ΓΙΟΥΡΟΜΕΚ 50–60κ.εκ. μαζί με 300κ.εκ. θερινό λάδι/100 λίτρα νερό/δεκάριο.
ΒΑΪΤΕΪΤ 250-300 κ.εκ. /100 λίτρα νερό/δεκάριο
ΤΡΕΪΣΕΡ 50-75 γραμ./100 λίτρα νερό/δεκάριο

3. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται αν οι πληθυσμοί του εντόμου είναι μεγαλύτεροι από 100-150 μυγών/παγίδα και παρουσιάζονται επιπρόσθετα τσιμπήματα και στοές στα φύλλα παρά προηγουμένως.

4. Τα εντομοκτόνα να εναλλάσσονται μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα και για αποφυγή της ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόμου σ΄ αυτά.

5. Οι ψεκασμοί να γίνονται με κατάλληλους ψεκαστήρες (αντένες), να καλύπτονται ομοιόμορφα τα φυτά και να γίνονται, αν είναι δυνατό, ομαδικά από τους παραγωγούς. Τα εντομοκτόνα να μην εφαρμόζονται μέσω του συστήματος άρδευσης, γιατί τα αποτελέσματα δεν θα είναι ικανοποιητικά. Να μην αυξάνεται η δοσολογία και να μη γίνονται άσκοποι συνδυασμοί φυτοφαρμάκων, οι οποίοι αυξάνουν τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων με κίνδυνο να ασκηθούν διώξεις με βάση τον περί Τροφίμων Νόμο, σε περιπτώσεις που ο έλεγχος αποδείξει ότι τα υπολείμματα ξεπερνούν τα μέγιστα επιτρεπτά όρια.

6. Οι ψεκασμοί για τη Λιριομύζα στις πατάτες να σταματούν 20 μέρες πριν τη συγκομιδή και σύμφωνα με το χρόνο ασφάλειας που αναγράφεται στην ετικέτα κάθε εντομοκτόνου που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της Λιριομύζας στα λαχανικά και αρωματικά φυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται να απευθύνονται στους αρμόδιους Λειτουργούς των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς