Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Εγγραφή και κυκλοφορία βιοκτόνων στην Κυπριακή αγορά, προοπτικές και νομοθετικό πλαίσιο - 12/01/2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προσκαλεί όλους τους παραγωγούς, συσκευαστές, διακινητές, πωλητές εισαγωγείς και εξαγωγείς βιοκτόνων προϊόντων σε ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009 στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας από τις 10:00 μέχρι τις 13:00.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν :
· Εισαγωγή στα βιοκτόνα
· ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2004,
· H σχετική Κοινοτική Νομοθεσία,
· H διαδικασία εγγραφής βιοκτόνων.
· Υποχρεώσεις για τους παραγωγούς, συσκευαστές, διακινητές, πωλητές εισαγωγείς και εξαγωγείς βιοκτόνων προϊόντων
· Συζήτηση

Για δήλωση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στα ακόλουθα:


Tηλέφωνο: 22408644,
Email: madamides@da.moa.gov.cy
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων