Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Εγγραφή και κυκλοφορία βιοκτόνων στην Κυπριακή αγορά, προοπτικές και νομοθετικό πλαίσιο - 12/01/2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΧΡΗΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προσκαλεί όλους τους παραγωγούς, συσκευαστές, διακινητές, πωλητές εισαγωγείς και εξαγωγείς βιοκτόνων προϊόντων σε ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009 στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας από τις 10:00 μέχρι τις 13:00.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν :
· Εισαγωγή στα βιοκτόνα
· ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2004,
· H σχετική Κοινοτική Νομοθεσία,
· H διαδικασία εγγραφής βιοκτόνων.
· Υποχρεώσεις για τους παραγωγούς, συσκευαστές, διακινητές, πωλητές εισαγωγείς και εξαγωγείς βιοκτόνων προϊόντων
· Συζήτηση

Για δήλωση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στα ακόλουθα:


Tηλέφωνο: 22408644,
Email: madamides@da.moa.gov.cy
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου