Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Κατάσχεση παράνομης ποσότητας κερασιών προερχόμενης
από την Τουρκία μέσω κατεχομένων
- 18/06/2009 - 18/06/2009


Αναφορικά με το θέμα της παράνομης διοχέτευσης στην αγορά κερασιών προερχόμενων από την Τουρκία, μέσω κατεχομένων, το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επιθυμεί να ανακοινώσει τα ακόλουθα:

Μόλις ενημερωθήκαμε για τη διοχέτευση στην αγορά παράνομης ποσότητας κερασιών προερχόμενης από την Τουρκία, μέσω κατεχομένων, το Τμήμα Γεωργίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, ενήργησε άμεσα για τη διερεύνηση του θέματος και έγινε κατάσχεση 2,7 τόνων κερασιών.

Το Τμήμα Γεωργίας θα συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους για πρόληψη και για αποφυγή επανεμφάνισης τέτοιου είδους φαινομένων.Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωργίας
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ