Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση που αφορά τους Mελισσοκόμους - 04/07/2013 02:45:14 μμ


Ενόψει της ανθοφορίας του θυμαριού, σημαντικός αριθμός μελισσιών μετακινούνται σε περιοχές στις οποίες αυτοφύεται. Επίσης, σε αρκετές περιοχές και ιδιαίτερα σε θερισμένα χωράφια ευνοήθηκε η βλάστηση του φυτού μελισσοκομικής σημασίας, Heliotropium Europaeum (κατσουνόχορτο, μπαστουνόχορτο, βρωμόχορτο, μελισσόχορτο, αγριοσουσαμιά κ.ά.).

Κατά την εγκατάσταση των κυψελών τους οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τα ακόλουθα:

Να ενημερώνουν τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία της επαρχίας τους για τη μεταφορά των μελισσιών τους, εντός 20 ημερών, για την τοποθεσία εγκατάστασης τους και τον αριθμό των κυψελών που μεταφέρθηκαν (Τύπος Γεωργίας 320).

Στα μελισσοκομεία τους να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους σε ευδιάκριτο σημείο – σε κυψέλη ή και σε πινακίδα (Ν. 51/1990).

Οι κυψέλες θα πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλο τρόπο την ενδεδειγμένη σήμανση, δηλ. τα Αρχικά Επαρχίας π.χ.( Λ ή ΛΑ ή ΛΕ ή Π ή Α) – τον Αρ. Μητρώου Μελισσοκόμου του Τμήματος Γεωργίας π.χ. (1851) και τον Αύξοντα Αριθμό της κυψέλης π.χ. (15). Για παράδειγμα: Λ ή ΛΑ ή ΛΕ ή Π ή Α-1851-15.

Να μη τοποθετούν τα μελίσσια τους κοντά στις κατοικημένες περιοχές, στους αυτοκινητόδρομους μεγάλης κυκλοφορίας, κοντά σε κτηνοτροφικά υποστατικά ή σε περάσματα ζώων.

Να μεριμνούν ώστε να υπάρχει ποτίστρα (βαρέλι με φλοτέρ και γούρνα) με καθαρό και δροσερό νερό για τις ανάγκες του μελισσοκομείου το οποίο να αλλάζεται τακτικά.

Να υπάρχει ικανοποιητική απόσταση του ενός από το άλλο μελισσοκομείο.

Στα θερισμένα χωράφια να λαμβάνεται πρόνοια απομάκρυνσης τυχόν ποκαλάμης ή ξερών χόρτων πριν την εγκατάσταση του μελισσοκομείου.

Να λαμβάνεται η συγκατάθεση του κατόχου του χώρου για την εγκατάσταση του μελισσοκομείου.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς