Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


O Υπουργός Γεωργίας κ. Πολυνείκης προήδρευσε σύσκεψης
της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας - 11/02/2009


Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλης Πολυνείκης προήδρευσε σήμερα σύσκεψης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, στην οποία πήραν μέρος εκπρόσωποι των Αγροτικών Οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ και ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, καθώς και των Συνδέσμων Αιγοπροβατοτρόφων. Στη σύσκεψη πήραν επίσης μέρος εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή κ. Πανίκο Πούρο.

Κατά τη σύσκεψη αξιολογήθηκε η υδατική κατάσταση και συζητήθηκε η δυνατότητα παραχώρησης νερού για γεωργικούς σκοπούς. Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για την Τρομώδη Νόσο που ετοιμάστηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Μιλώντας στη σύσκεψη, ο Υπουργός κ. Πολυνείκης υπογράμμισε ότι τα προς συζήτηση θέματα είναι πολύ σημαντικά. Κατ’ αρχήν έκανε εκτενή ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα αύξησης της δυναμικότητας των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης και της ανέγερσης των μόνιμων μονάδων αφαλάτωσης στην Επισκοπή και στο Βασιλικό από την ΑΗΚ.

Ειδικότερα, ο κ. Πολυνείκης τόνισε ότι οι μέχρι τώρα βροχές, πέραν του ότι βοήθησαν στην ανάπτυξη των σιτηρών, μάς δίνουν τη δυνατότητα να χειριστούμε τα χρονοδιαγράμματα με καλύτερο τρόπο και να πετύχουμε τη στόχευσή μας, που είναι η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και οι οποίες ανέρχονται τους καλοκαιρινούς μήνες στα 223.000 κυβ. μέτρα την ημέρα χωρίς να περιλαμβάνονται οι ανάγκες της Πάφου. Τόνισε επίσης ότι μέχρι να καλυφθούν οι ανάγκες μας από τις προγραμματισμένες μονάδες αφαλάτωσης στην Επισκοπή και στο Βασιλικό από την ΑΗΚ, μελετούνται τρόποι κάλυψης του ελλείμματος.

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Υπουργός διευκρίνισε ότι η σύμβαση της μεταφοράς νερού από την Ελλάδα τερματίζεται με τη μεταφορά των 8 εκ. κυβ. μέτρων το τέλος Μαρτίου 2009.

Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι αν και είμαστε τώρα σε καλύτερη κατάσταση από πέρσι, δεν μπορούμε τώρα να μιλούμε για παραχώρηση νερού για σκοπούς άρδευσης καλλιεργειών. Το θέμα, είπε, μάς απασχολεί αλλά θα το δούμε με σοβαρότητα και με συλλογικό τρόπο τον προσεχή Μάρτιο οπότε θα γνωρίζουμε επακριβώς τα αποθέματα μας στα μεγάλα φράγματα που βρίσκονται στην περιοχή του Νότιου Αγωγού. Συναφώς ο κ. Υπουργός πρόσθεσε ότι στο τέλος Μαρτίου θα προεδρεύσει πλατιάς σύσκεψης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για ν’ αξιολογηθεί η υδατική κατάσταση, οπότε θα παρθούν αποφάσεις τόσο για την πιθανότητα μείωσης των περικοπών, όσο και για τη δυνατότητα παραχώρησης νερού για άρδευση.

Ο κ. Πολυνείκης προχώρησε ακόμη ένα βήμα τονίζοντας ότι, μετά την επίλυση των άμεσων προβλημάτων ύδρευσης, παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του Φορέα Υδάτων, καθώς και στην αλλαγή προβληματικών δικτύων υδατοπρομήθειας στις κοινότητες και στην αλλαγή αγωγών που υδρεύουν μεγάλες πόλεις.

Αναφερόμενος στο θέμα της Τρομώδους Νόσου, ο κ. Πολυνείκης τόνισε ότι ο διάλογος των εμπλεκομένων Υπηρεσιών με τις Αγροτικές Οργανώσεις, τους φορείς των αιγοπροβατοτρόφων και τους Ελλαδίτες Επιστήμονες απέδωσε σημαντικό έργο. Ο διάλογος αυτός, είπε, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα ώστε μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου να ολοκληρωθεί το Σχέδιο κατά της Τρομώδους Νόσου και ν΄ αρχίσει η εφαρμογή του. Συναφώς ο κ. Υπουργός είπε ότι θα προωθηθεί πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, ώστε ν’ αρχίσει η εφαρμογή του Σχεδίου.

Ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι θα πρέπει το Σχέδιο να εφαρμοστεί με τρόπο που να οδηγήσει στην οριστική εξάλειψη της Νόσου, να προσεγγίζει το πρόβλημα των κτηνοτρόφων με σεβασμό, αλλά δεν θα επιτρέπει σε μερικούς να εκμεταλλεύονται τις διάφορες πρόνοιες τους Σχεδίου. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο κ. Υπουργός, μεταξύ άλλων, έδωσε οδηγίες στο Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να ολοκληρώσει άμεσα την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων και τον γονοτυπικό έλεγχο τους.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ