Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΨΩΡΑΣ
- 22/06/2005 - 22/06/2005


Tο Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι άρχισε η διακίνηση της πρώτης γενεάς της Κόκκινης Ψώρας των εσπεριδοειδών γι’αυτό και επιβάλλεται η προστασία των φυτειών. Για την αντιμετώπιση της Κόκκινης Ψώρας συστήνονται τα πιο κάτω μέτρα:

· Καλός αερισμός των δέντρων (κλάδεμα-καθαρισμός λαιμάργων).

· ΄Οπου δεν υπήρχε καθόλου προσβολή κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν συστήνεται ψεκασμός. Τα δέντρα να επιθεωρούνται τακτικά και εάν τυχόν πα-ρουσιαστεί εγκατάσταση της Κόκκινης Ψώρας ή προσβολή από τη Σκωριώδη αράχνη (Ραστ μάιτ) στους καρπούς, τότε να γίνεται ψεκασμός με ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ ΣΤΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ.

· ΄Οπου υπήρχε προσβολή κατά τον προηγούμενο χρόνο, συστήνεται ψεκασμός την περίοδο που υπάρχει το μέγιστο της διακίνησης των νεαρών προνυμφών της Κόκκινης Ψώρας και πριν αρχίσει η εγκατάσταση τους, με τα φυτοφάρμακα: ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ ΣΤΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ + ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ (δηλαδή Ατμιράλ ή Απλότ κ.ά.). Δεν χρειάζεται προσθήκη ακαρεοκτόνου και διαβρεκτικής ουσίας.

Επιβάλλεται να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της ετικέτας, ιδιαίτερα οι χαμηλές δόσεις και ο χρόνος ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δέντρα να είναι καλά ποτισμένα, η θερμοκρασία να είναι κάτω από 32° Κελσίου και να γίνεται καλό λούσιμο (ψέκασμα) των δέντρων. Θεωρείται απα-ραίτητη η συνεχής ανάδευση του ψεκαστικού διαλύματος. Η χρήση Θειαφιού επιτρέπεται 30 μέρες πριν ή μετά τον ψεκασμό.

Εάν θα γίνει χρήση οργανοφωσφορικών ή άλλων κατάλληλων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων, να προτιμηθούν αυτά που στην ετικέτα τους αναγράφεται ότι δεν επηρεάζουν τα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα.

· ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ.

· ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ.

· ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (όπου συνεχίζεται η συγκομιδή φρούτων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

16 Ιουνίου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ