Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για την καταλληλότητα ζωοτροφών - 18/06/2008


Για ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών των αγροτικών ζώων η Κύπρος εισαγάγει από διάφορες χώρες μεγάλες ποσότητες συμπυκνωμένων ζωοτροφών όπως σιτηρά ( κριθάρι, αραβόσιτο κλπ) και πρωτεϊνούχες ζωοτροφές (σόγια, ηλιανθόπιττα κλπ).

Λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, άρχισαν και οι εισαγωγές χονδροειδών ζωοτροφών ( κριθαροσανός, τριφυλλοσανός κλπ ) πράγμα που δεν συνέβαινε τις προηγούμενες χρονιές.

Γι΄αυτό καλούμε για μια ακόμη φορά όλους τους εμπλεκομένους στη Διατροφική Αλυσίδα αλλά ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους όπως ελέγχουν με προσοχή τις ζωοτροφές τόσο τις συμπυκνωμένες όσο και τις χονδροειδής και ενημερώνουν, για οτιδήποτε δεν τους αρέσει αναφορικά με την ποιότητα τους, το Τμήμα Γεωργίας (Τηλ: 22408633, 224008634, 22408635) ώστε να επιλαμβάνεται άμεσα των θεμάτων.

Επίσης, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να βεβαιώνονται για τη καλή ποιότητα των χονδροειδών ζωοτροφών που παρήχθηκαν στην Κύπρο και χρησιμοποιούνται σήμερα.

Καλούνται επίσης όπως αποθηκεύουν τις ζωοτροφές τους κάτω από κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας διότι οι ψηλές θερμοκρασίες μαζί με ψηλά επίπεδα υγρασίας ευνοούν την ανάπτυξη ανεπιθύμητων μικροοργανισμών και μυκήτων που αλλοιώνουν τις τροφές και τις εμπλουτίζουν με ανεπιθύμητες τοξίνες.

17 Ιουνίου, 2008
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ