Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή αιτήσεων για διαπίστευση Φορέων και Γεωπόνων
του Ιδιωτικού Τομέα για Παροχή Τεχνικών και
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τους Αγρότες
- 28/01/2005 - 28/01/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους Γεωπόνους και Φορείς για διαπίστευση τους στα πλαίσια εφαρμογής του Μέτρου 1.5 "Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τους Αγρότες", του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006. Σκοπός της διαπίστευσης είναι η εξασφάλιση δικαιώματος για διεκδίκηση ενισχύσεων για την ετοιμασία σχεδίων βελτίωσης επιχειρησιακών προγραμμάτων, μελετών βιωσιμότητας και για παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση αιτήσεων από ενδιαφερόμενους δικαιούχους, για διάφορα Μέτρα/Καθεστώτα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία διαπίστευσης θα είναι συνεχής και ότι όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Τμήμα Γεωργίας θα ενημερώνει στη συνέχεια γραπτώς τους αιτητές για το αποτέλεσμα της εξέτασης των αιτήσεων τους, για την περίοδο που θα ισχύει η τυχόν διαπίστευση τους και για άλλα συναφή θέματα που δυνατό να σχετίζονται με τον προγραμματισμό της χρονικής κατανομής των δαπανών του Μέτρου.

Το Τμήμα Γεωργίας καλεί επίσης τους Γεωπόνους και Φορείς που έτυχαν διαπίστευσης κατά τον περασμένο χρόνο να επικοινωνήσουν το ταχύτερο δυνατό με τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος για να ενημερωθούν σχετικά με τις ειδικές διευθετήσεις που έγιναν στην περίπτωση τους. Ταυτόχρονα, θα ενημερωθούν και γραπτώς για υποβολή τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών στοιχείων μέχρι τις 15.2.2005.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από τον αρμόδιο Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας, στα τηλέφωνα 22408509, 22408540, 22408558 ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.


27 Ιανουαρίου, 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ