Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Eπίσημη αναγνώριση του Κυπριακού Συνδέσμου Εκτροφέων Βοοειδών
της φυλής Χόλστεϊν Φρίζιαν - 04/09/2006
Ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας Δρ Τάκης Αντωνίου επέδωσε σήμερα στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Εκτροφέων Βοοειδών της φυλής Χόλστεϊν Φρίζιαν κ. Αντρέα Χατζηκωστή το πιστοποιητικό επίσημης αναγνώρισης του Συνδέσμου, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Περί Βελτίωσης των Ζώων Νομοθεσίας.

Ο Δρ Τάκης Αντωνίου, αφού συγχάρηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Συνδέσμου για την πρωτοβουλία του να προχωρήσει στη σύσταση και λειτουργία του, υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στους εξής τομείς:

· Στη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικού/ζωοτεχνικού βιβλίου στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα γενεαλογικά στοιχεία των ζώων της φυλής Χόλστεϊν-Φρίζιαν που πληρούν τα κριτήρια εγγραφής σ΄ αυτό και
· στην εφαρμογή προγράμματος γενετικής βελτίωσης της φυλής αγελάδων Χόλστεϊν-Φρίζιαν που εκτρέφονται στην Κύπρο.

Τονίζεται ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εκτροφέων Βοοειδών της φυλής Χόλστεϊν-Φρίζιαν, που πρωτοδημιουργήθηκε το 2004 από μικρή ομάδα προοδευτικών αγελαδοτρόφων, οργανώθηκε τόσο νομικά όσο και τεχνοκρατικά ώστε να πληροί τα καθορισμένα από τη σχετική νομοθεσία κριτήρια για επίσημη αναγνώριση του. Ας σημειωθεί ότι ο Kυπριακός Σύνδεσμος Εκτροφέων Βοοειδών της φυλής Χόλστεϊν-Φρίζιαν είναι ο πρώτος Σύνδεσμος που έχει αναγνωριστεί στην Κύπρο.

Με την επίσημη αναγνώριση του εκ μέρους του Κράτους, ο υπό αναφορά Σύνδεσμος θα μπορεί να εκδίδει επίσημα ζωοτεχνικά πιστοποιητικά για τα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο ζώα.


31 Αυγούστου, 2006
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ