Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ενδιαφέρει τους εσπεριδοκαλλιεργητές - 18/03/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επιθυμεί να πληροφορήσει τους εσπεριδοκαλλιεργητές ότι το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων αποφάσισε κατά την 92η Συνεδρία του, που έγινε στις 11/02/2005, την επαναφορά της δραστικής ουσίας bromopropylate μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007. Κατά συνέπεια, τα σκευάσματα Νεορόν 500EC και Aκαρόλ 500EC, που περιέχουν τη δραστική ουσία bromopropylate μπορούν να χρησιμοποιούνται στα εσπεριδοειδή για καταπολέμηση της σκωριώδους αράχνης (rust mite) και των άλλων ακαρέων που τα προσβάλλουν.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σε συμμόρφωση με τον Κανονισμσ (ΕΚ) 835/2004, που καθορίζει τις «ουσιώδεις χρήσεις» για το bromopropylate που δόθηκαν στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Οδηγία 2004/59/ΕΚ που καθορίζει το όριο υπολειμμάτων της ουσίας αυτής σε 2 mg/kg. Το όριο αυτό έχει ήδη ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών και θα ισχύει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2008.

Τονίζεται ότι η χρήση του bnomopropylate επιτρέπεται μόνο στα εσπεριδοειδή και ο χρόνος ασφάλειας είναι 30 μέρες.17 Μαρτίου, 2005ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ