Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ - 31/08/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, ως Εντεταλμένη Υπηρεσία, υπενθυμίζει όλους τους πτηνοτρόφους πτηνοσφαγείς και πωλητές κρέατος πουλερικών και αυγών ότι με βάση τις Νομοθεσίες και Κανονισμούς που αφορούν την Εφαρμογή Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του Κρέατος Πουλερικών (Ν. 280(Ι) του 2004) και των Βρώσιμων Αυγών (Ν. 276(Ι) του 2004), η κατοχή και εμπορία πτηνοτροφικών προϊόντων επιτρέπεται μόνο, εάν τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές των πιο πάνω Νομοθεσιών. Έχουν δοθεί εντολές για να καταγγέλλονται άμεσα όχι μόνο οι προμηθευτές και παραγωγοί των υπό αναφορά προϊόντων αλλά και οι καταστηματάρχες, που τυχόν κατέχουν/προσφέρουν προς πώληση πτηνοτροφικά προϊόντα που δεν πληρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Για το κρέας πουλερικών η σήμανση πρέπει απαραίτητα να φέρει: 1) τον Αρ. Άδειας εγκατάστασης, 2) τις ημερομηνίες σφαγής/συσκευασίας και «κατανάλωση πριν από …», 3) εάν είναι νωπό, κατεψυγμένο ή ταχύψυκτο, 4) Με ή χωρίς τα βρώσιμα εντόσθια, 5) το όνομα του τεμαχίου, 6) την κατηγορία ποιότητας, 7) «Να διατηρείται στο ψυγείο (Χ°C)», 8) «Να μην επανακαταψυχθεί μετά την απόψυξη» και αρ. Παρτίδας (για κατεψυγμένα), 9) αναφορά της τιμής πώλησης ανά κιλό και συνολικά και 10) στην περίπτωση που εισάγεται από τρίτες χώρες, ένδειξη της χώρας καταγωγής.

Για τα βρώσιμα αυγά η σήμανση πρέπει απαραίτητα να φέρει: 1) τον Αρ. Άδειας Κέντρου Συσκευασίας, 2) την κατηγορία ποιότητας Α, 3) την κατηγορία βάρους, 4) τις ημερομηνίες συσκευασίας και ελάχιστης διατηρησιμότητας, 5) την τιμή συνολικά για τη συσκευασία, 6) «Να διατηρούνται στο ψυγείο», 7) τον αριθμό των αυγών, 8) τη μέθοδο εκτροφής. Επίσης όλα τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να φέρουν ευανάγνωστο ατομικό κωδικό. Τονίζεται επίσης ότι στις μεγάλες συσκευασίες των 180 αυγών (6 δίσκους Χ 30) θα πρέπει να υπάρχει πλήρης σήμανση σε κάθε δίσκο χωριστά. Επιπλέον τα χάρτινα κιβώτια τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά διαφόρων συσκευασιών και είναι κλειστά θα πρέπει να φέρουν στην εξωτερική τους πλευρά πλήρη σήμανση.

Προς αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας και των συνεπειών του Νόμου, επισημαίνεται η προσοχή των παραγωγών και των συσκευαστών στο γεγονός ότι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τόσο τους πελάτες τους για τις πρόνοιες της Νομοθεσίας όσο και την Εντεταλμένη Υπηρεσία για τυχόν παραβάσεις, οι οποίες παρά τη δική τους υπόδειξη συνεχίζονται και οι Επιθεωρητές μπορούν να επιληφθούν πάντοτε με την ανάλογη εχεμύθεια. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι απαγορεύεται ο τεμαχισμός και η συσκευασία κρέατος πουλερικών σε μη αδειούχες εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και η πώληση αυγών χύμα π.χ. σε ανοικτούς δίσκους των 30 αυγών χωρίς σήμανση της κάθε συσκευασίας. Επισημαίνεται επίσης ότι ακόμη και η εκ μέρους πτηνοτρόφων πώληση/παράδοση ζωντανών κοτόπουλων για σφαγή σε μη αδειούχες εγκαταστάσεις αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Το περιεχόμενο της παρούσας συνίσταται όπως περιέλθει σε γνώση όλων των εμπλεκομένων.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες στα τηλέφωνα 22408553, 22408554, 22408555 και 22408660.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς