Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ-Ευρωπαϊκά Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Ευρωπαϊκή βάση δεδομέων DOOR περιλαμβάνει :
  • ονομασίες και προδιαγραφές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που έχουν
καταχωρηθεί στο Κοινοτικό μητρώο ως ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ,
  • ονομασίες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση
  • ονομασίες για τις οποίες έχει γίνει δημοσίευση για υποβολή ενστάσεων
από άλλες ευρωπαϊκές ή Τρίτες χώρεςΑ/Α
Ονομασία
Τύπος αίτησης
Αριθμός ευρωπαϊκού φακέλου
Προδιαγραφές
1
Λουκούμι Γεροσκήπου
ΠΓΕ
2
Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου
ΠΓΕ
3
Παφίτικο Λουκάνικο
ΠΓΕ
4
Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού
ΠΓΕ
5
Κολοκάσι Σωτήρας/
Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας
ΠΟΠΟνομασίες γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις
καταχώρησης βάσει της Εθνικής ΝομοθεσίαςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον Ποιοτικό Έλεγχο των Γεωργικών Προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Κώδικας Πρακτικής