Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΟΑ10: ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ - 11/01/2017 08:42:11 πμ

Μέτρο 5: Αποσύρσεις 6.600 τόνων εσπεριδοειδών από την αγορά – Παράταση για την εφαρμογή της Πρώιμης Συγκομιδής

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, έχει παραταθεί η χρονική περίοδος για εφαρμογή της δράσης της Πρώιμης Συγκομιδής κατά 10 ημέρες.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία για ολοκλήρωση της εφαρμογής της δράσης της Πρώιμης Συγκομιδής είναι η 20η Ιανουαρίου 2017.

Σημειώνεται ότι, οι αιτητές που έχουν υποβάλει κοινοποίηση στο Τμήμα Γεωργίας με την οποία έχουν δηλώσει ότι θα εφαρμόσουν τη δράση της Πρώιμης Συγκομιδής μέχρι και τις 10/1/2017 και δεν τη έχουν ολοκληρώσει ακόμα, μπορούν να ολοκληρώσουν την εφαρμογή της δράσης μέχρι τις 20/1/2017, χωρίς να υποβάλουν νέα κοινοποίηση.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ