Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Προκήρυξη σχεδίων ενίσχυσης για τη στήριξη του γεωργικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενίσχυσης για τη στήριξη του γεωργικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID -19, το Τμήμα Γεωργίας έχει προκηρύξει τα ακόλουθα Μέτρα:

  • Μέτρο 2: Στήριξη Παραγωγών Πορτοκαλιών Ποικιλίας Βαλέντσια.
  • Μέτρο 3: Σχέδιο ενίσχυσης για τη στήριξη του γεωργικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στους παραγωγούς των Λαϊκών Αγορών.
  • Μέτρο 4: Ανθοκόμοι και Ιδιοκτήτες Φυτωρίων.
  • Μέτρο 5: Σχέδιο στήριξης γεωργών που αρδεύουν τεμάχια σε περιοχές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας COVID -19.
  • Μέτρο στήριξης του τομέα Χοιροτροφίας (χοιρίδια) λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την πανδημία Covid-19.


Αιτήσεις συμμετοχής για τα Μέτρα μπορούν να υποβάλλονται μέσω των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων του Τμήματος Γεωργίας. Οι προθεσμίες αιτήσεων για τα Μέτρα 2, 3 και 4 είναι από τις 16 Ιουλίου 2020 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. Για το Μέτρο 5, αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από τις 16 Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 28 Αυγούστου 2020. Για το Μέτρο στήριξης του τομέα της Χοιροτροφίας, αιτήσεις γίνονται δεκτές από 13-21 Αυγούστου 2020.

Οι όροι συμμετοχής στα Μέτρα περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ενημερωτικά Έντυπα, τα οποία βρίσκονται συνημμένα πιο κάτω.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Γεωργίας έχει προκηρύξει το Σχέδιο Στήριξης Οργανωμένων Συνόλων ή/και Οργανώσεων Παραγωγών του Γεωργικού Τομέα λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα, που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΜΕΤΡΟ 2 _ Στήριξη παραγωγών πορτοκαλιών Βαλέντσια.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΜΕΤΡΟ 3_Στήριξη σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΜΕΤΡΟ 4 _ Στήριξη σε ανθοκόμους και ιδιοκτήτες φυτωρίων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΜΕΤΡΟ 5_Στήριξη σε γεωργούς εκτός ΚΥE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής Μέτρου Χοιροτροφίας (χοιρίδια).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση παράτασης για μέτρο λαϊκών αγορών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής Μέτρου Χοιροτροφίας_χοιρίδια_ Β Έκδοση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Υπευθυνη Δηλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση παράτασης για μέτρο νερού εκτός ΚΥΕ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σχέδιο Στήριξης Οργανωμένων Συνόλων-Οργανώσεων Παραγωγών του Γεωργικού Τομέα.pdf


Τεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας