Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Προκήρυξη σχεδίων ενίσχυσης για τη στήριξη του γεωργικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ενίσχυσης για τη στήριξη του γεωργικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID -19, το Τμήμα Γεωργίας έχει προκηρύξει τα ακόλουθα Μέτρα:

  • Μέτρο 2: Στήριξη Παραγωγών Πορτοκαλιών Ποικιλίας Βαλέντσια.
  • Μέτρο 3: Σχέδιο ενίσχυσης για τη στήριξη του γεωργικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στους παραγωγούς των Λαϊκών Αγορών.
  • Μέτρο 4: Ανθοκόμοι και Ιδιοκτήτες Φυτωρίων.
  • Μέτρο 5: Σχέδιο στήριξης γεωργών που αρδεύουν τεμάχια σε περιοχές εκτός Κυβερνητικών Υδατικών Έργων λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας COVID -19.
  • Μέτρο στήριξης του τομέα Χοιροτροφίας (χοιρίδια) λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την πανδημία Covid-19.


Αιτήσεις συμμετοχής για τα Μέτρα μπορούν να υποβάλλονται μέσω των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων του Τμήματος Γεωργίας. Οι προθεσμίες αιτήσεων για τα Μέτρα 2, 3 και 4 είναι από τις 16 Ιουλίου 2020 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. Για το Μέτρο 5, αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από τις 16 Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 28 Αυγούστου 2020. Για το Μέτρο στήριξης του τομέα της Χοιροτροφίας, αιτήσεις γίνονται δεκτές από 13-21 Αυγούστου 2020.

Οι όροι συμμετοχής στα Μέτρα περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ενημερωτικά Έντυπα, τα οποία βρίσκονται συνημμένα πιο κάτω


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΜΕΤΡΟ 2 _ Στήριξη παραγωγών πορτοκαλιών Βαλέντσια.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΜΕΤΡΟ 3_Στήριξη σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΜΕΤΡΟ 4 _ Στήριξη σε ανθοκόμους και ιδιοκτήτες φυτωρίων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΜΕΤΡΟ 5_Στήριξη σε γεωργούς εκτός ΚΥE.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής Μέτρου Χοιροτροφίας (χοιρίδια).pdf


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων