Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα περιορισμού του ζιζανίου Βρώμου στα σιτηρά - 30/01/2006


Για τον περιορισμό του ζιζανίου Βρώμου, γνωστού και με το όνομα «αλουποτζιοίτης», «γαϊδουροπνίκτης» ή «μασιερόχορτο» των σιτηρών, σε περιπτώσεις ύπαρξης μεγάλου πληθυσμού του, το Τμήμα Γεωργίας συμβουλεύει τους σιτηροκαλλιεργητές να παίρνουν τα πιο κάτω μέτρα:

(α) Να κόβονται τα σιτηρά για παρασκευή σανού, αμέσως μετά το ξεστάχυασμα τους και πάντοτε πριν την ωρίμανση του σπόρου του Βρώμου. Να ακολουθεί βαθιά καλλιέργεια, έτσι που να παρεμποδίζεται η αναβλάστηση του Βρώμου σε περίπτωση όψιμων βροχοπτώσεων, ή να γίνεται ψέκασμα του αναβλαστημένου Βρώμου με ένα καθολικό ζιζανιοκτόνο, όπως Παρακουάτ, Γκλάιφοσεϊτ, Σούλφοσεϊτ ή Μπάστα.

(β) Να καταστρέφεται ο Βρώμος που βρίσκεται στους όχθους (όρια) των χωραφιών απ΄όπου συνήθως ξεκινά το σοβαρό πρόβλημα με ένα από τα ζιζανιοκτόνα που αναφέραμε στην παράγραφο (α).

(γ) Εκεί που το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους, δηλαδή σε χωράφια γόνιμα, βαρετά και βαθιά, μπορεί να ψεκαστεί το Σένκορ ή Λεξόν ή Μετριφάρ ή Μετρουζίν ή Χαρίστα από τα μέσα μέχρι το τέλος του αδελφώματος του κριθαριού (όχι σε σιτάρι) στη δόση των 50 γρ. εμπορικού παρασκευάσματος ανά δεκάριο, όταν ο Βρώμος είναι ακόμη μικρός (2-4 φύλλα).

Συμβουλεύονται οι σιτηροκαλλιεργητές όπως, για περιορισμό του ζιζανίου Βρώμου, εφαρμόζουν αμειψισπορά με καλλιέργεια ψυχανθών, αγρανάπαυση και, σε περίπτωση πρώιμων βροχοπτώσεων, όταν παρουσιαστεί πρώιμη βλάστηση του Βρώμου, να προηγείται της σποράς των σιτηρών, καταστροφή του ζιζανίου, είτε με βαθιά καλλιέργεια ή με ένα κατάλληλο ζιζανιοκτόνο, όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

Επιπρόσθετα, αναφέρουμε ότι η πυκνή σπορά και οι αυξημένες ποσότητες αζωτούχων λιπασμάτων βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των σιτηρών.

Τέλος, συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι να αποφεύγουν τη χρήση του Σένκορ ή Λεξόν ή Μετριφάρ ή Μετρουζίν ή Χαρίστα στις ψηλές δόσεις των 50 γρ./δεκ., που αναφέρονται πιο πάνω, σε ελαφρά και μέσης σύστασης, όπως και σε ξέβαθα εδάφη, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών και στο κριθάρι. Οι δόσεις σε ελαφρά εδάφη μπορούν να μειωθούν στα 20-35 γραμ./δεκάριο και στα μέσης σύστασης 35-50 γραμ./δεκ.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
27 Ιανουαρίου, 2006
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς