Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Φωτίου συζήτησε προβλήματα του κλάδου
της αιγοπροβατοτροφίας - 09/08/2006


Σύσκεψη με εκπροσώπους των Αγροτικών Οργανώσεων, καθώς και με εκπροσώπους της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αιγοπροβατοτρόφων και της Οργάνωσης Ποιμένων Άγιος Μόδεστος είχε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου κατά την οποία εξετάστηκαν τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι δυσκολίες που υπάρχουν για την εξασφάλιση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής, η εγγραφή του χαλλουμιού ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και το θέμα της ταξινόμησης των σφάγιων προβατοειδών.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο Γενικός Διευθυντής κ. Π. Πούρος και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Μιλώντας στη σύσκεψη, ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι κάλεσε όλες τις κτηνοτροφικές Οργανώσεις σε κοινή σύσκεψη γιατί τα προβλήματα των αιγοπροβατοτρόφων είναι κοινά. Τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουν ως φίλο και συνεργάτη και ότι με τη στενή συνεργασία και τον εποικοδομητικό διάλογο θα λαμβάνονται οι σωστές λύσεις για κάθε πρόβλημα, που είναι κοινός στόχος όλων.

Ο κ. Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εγγραφής του χαλλουμιού ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, τονίζοντας ότι έχει ετοιμαστεί το Νομοσχέδιο για το χαλλούμι και ότι σύντομα θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο οπότε θα προωθηθεί στη Βουλή για έγκριση. Ο κ. Υπουργός επεξήγησε ότι με το Νομοσχέδιο ορίζεται ως αρμόδια Αρχή το Υπουργείο Γεωργίας οπότε μετά την έγκρισή του θα ολοκληρωθεί ο φάκελος με στόχο να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος του 2006. Ο κ. Υπουργός τόνισε επίσης ότι θα πρέπει να αγγίξουμε το όλο θέμα με συναινετικό πνεύμα ώστε να προωθηθεί ο φάκελος με την πιο σωστή πρόταση, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία μας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι μετά την έγκριση του Νομοσχεδίου θα έχει στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να προωθηθεί ο σωστός φάκελος στην Ε.Ε.

Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε τη σύσκεψη ήταν η εξασφάλιση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής. Συναφώς ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι το όλο θέμα θα συζητηθεί σε βάθος με τους αρμόδιους Υπουργούς τον προσεχή Σεπτέμβριο σε ειδική σύσκεψη στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι απόψεις των επηρεαζόμενων αιγοπροβατοτρόφων. Για το σκοπό αυτό ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι πριν τη σύσκεψη, θα έχει ειδική σύσκεψη με τις Αγροτικές Οργανώσεις και με τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας ώστε να καταγραφεί το όλο πρόβλημα και οι τρόποι προσέγγισής του.

Όσον αφορά το θέμα της ταξινόμησης των σφάγιων προβατοειδών, τονίστηκε ότι με βάση την εναρμονισμένη Νομοθεσία η Κύπρος προβαίνει στην ταξινόμηση του 25% των σφάγιων. Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Οργανώσεων ζήτησαν να γίνεται ταξινόμηση και σήμανση όλων των σφάγιων ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής και οι κτηνοτρόφοι. Συναφώς ο κ. Υπουργός έδωσε οδηγίες στα Τμήματα Γεωργίας και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να μελετήσουν το όλο θέμα με στόχο την εξεύρεση τρόπων προσέγγισής του.


8 Αυγούστου, 2006.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς