Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση προκήρυξης Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη» - 02/08/2019 02:35:25 μμ

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν την Δ‘ Προκήρυξη του Καθεστώτος 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη».


Δικαιούχος του Καθεστώτος 4.3.1 είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος). O Προϋπολογισμός του Καθεστώτος 4.3.1 ανέρχεται στο €1.000.000 για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία από 5 Αυγούστου 2019 μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2020. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνεται ανά φάσεις κατά την διάρκεια της περιόδου υποβολής. Σε περίπτωση τροποποίησης του Κοινοτικού Κανονιστικού Πλαισίου για επέκταση της περιόδου εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, θα υπάρξει ανάλογη επέκταση της καταληκτικής ημερομηνίας της προκήρυξης μετά από σχετική ανακοίνωση.

Οι αιτήσεις καθώς και το Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.capo.gοv.cy, www.moa.gov.cy/da και www.paa.gov.cy.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑίτημαΠληρωμής.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 521,61Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Αίτηση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 700,52Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ανακοίνωση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 295Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Εγχειρίδιο Εφαρμογής_Ενημέρωση Αιτητών.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1014,29Kb)
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο