Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές ΑγορέςΑνακοίνωση Β΄ Προκήρυξης Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές»

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει τη δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές».

Το Καθεστώς 16.4 παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα για την δημιουργία τοπικών αγορών και άλλου είδους βραχείων αλυσίδων διάθεσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στις €500.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 10 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019 στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.
Για τους όρους συμμετοχής στο Μέτρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Ενημερωτικά Έντυπα των Καθεστώτων καθώς και τα Έντυπα Αίτησης από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και από τις ιστοσελίδες www.paa.gov.cywww.capo.gov.cy και www.moa.gov.cy/da.

Παρουσιάσεις


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Β΄ Προκήρυξης Καθεστώτος 16 4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΙΤΗΤΩΝ 16 4 - Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο Αίτησης Καθεστώτος 16 4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σύμφωνο Συνεργασίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Τεχνικό Δελτίο.pdfocx Έντυπο Αίτησης - Ηλεκτρονική συμπλήρωση.docxocx Σύμφωνο Συνεργασίας.docxocx Τεχνικό Δελτίο.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση παράτασης Καθεστώτος 16_4.pdf


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο