Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Φωτίου προήδρευσε σύσκεψης
της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας - 16/01/2007


Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου προήδρευσε σήμερα σύσκεψης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας κατά την οποία ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Αγροτικών Οργανώσεων σχετικά με το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, καθώς και για άλλα σημαντικά θέματα, όπως το θέμα της άρδευσης των καλλιεργειών, η ανομβρία, καθώς και οι εκταρικές επιδοτήσεις για τα φυλλοβόλα δέντρα. Στη συνάντηση πήραν μέρος, ο Γενικός Διευθυντής κ. Πανίκος Πούρος και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε στα προβλήματα που προέκυψαν από την ανομβρία στις διάφορες καλλιέργειες. Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι ενόψει της προώθησης πρότασης στο Υπουργικό Συμβούλιο μεθαύριο Τετάρτη θα πρέπει να συζητηθούν και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, με τις λιγότερες επιπτώσεις στη γεωργία. Ενεργούμε έγκαιρα, τόνισε ο κ. Υπουργός, ώστε να δοθεί χρόνος στους γεωργούς μας να προγραμματίσουν τις καλλιέργειες τους. Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι τα αποθέματα νερού στα φράγματα ανέρχονται στα 60 εκατ./κυβ. μέτρα σε σύγκριση με 128 που ήταν την περσινή χρονιά την ίδια περίοδο. Ανέφερε επίσης ότι στη βάση των δεδομένων αυτών έχουν ετοιμαστεί διάφορα σενάρια που θα μπουν σε εφαρμογή ανάλογα με την αναμενόμενη εισροή νερού στα φράγματα τους επόμενους μήνες.

Ο κ. Υπουργός επεξήγησε ότι στη χειρότερη περίπτωση θα δοθεί νερό για διατήρηση των μόνιμων φυτειών, για ολοκλήρωση μιας φυτείας στα θερμοκήπια, για κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των ζώων και για πλήρη κάλυψη των σημερινών εποχιακών φυτειών.

Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Οργανώσεων υπογράμμισαν ότι τα προωθούμενα εξ΄ανάγκης μέτρα θα δημιουργήσουν κοινωνικό πρόβλημα στους γεωργούς μας και ζήτησαν να βρεθούν τρόποι αναπλήρωσης του εισοδήματός τους.

Όσον αφορά στις επιδοτήσεις που παραχωρούνται στα φυλλοβόλα, τονίστηκε ότι η σταδιακά μειούμενη επιδότηση οφείλεται στο ότι αυξήθηκαν οι δηλώσεις των καλλιεργητών πέραν της έκτασης των 25,000 δεκαρίων που κάλυπτε η Συνθήκη Προσχώρησης. Συναφώς ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών θα μελετήσει το όλο θέμα για προώθηση διορθωτικών μέτρων.

Σχετικά με τις επιπτώσεις της ανομβρίας στους διάφορους κλάδους, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι το όλο θέμα θα συζητηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για προώθηση μέτρων στήριξης των επηρεαζόμενων γεωργοκτηνοτρόφων. Το όλο θέμα θα συζητηθεί και την ερχόμενη Κυριακή στην Κύπρο στη Συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας 8 Μεσογειακών Χωρών που συγκαλείται με πρωτοβουλία του, πρόσθεσε ο κ. Υπουργός.

Κατά την ενημέρωση των Αγροτικών Οργανώσεων για το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ο Υπουργός κ. Φωτίου υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί τη βάση της περαιτέρω ανάπτυξης του αγροτικού τομέα για την επόμενη πενταετία, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των αγροτών μας. Το Πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των αγροτών μας, είπε ο κ. Υπουργός, προσθέτοντας ότι τυχόν παρατηρήσεις των Αγροτικών Οργανώσεων θα τύχουν της αναγκαίας μελέτης. Τόνισε επίσης ότι μέσω του Προγράμματος αυτού θα διατεθούν γύρω στα 325 εκατ. Ευρώ και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για πρόσθετη στήριξη από Εθνικούς πόρους ορισμένων κλάδων στην περίπτωση που θα υπάρχει ανάγκη.

Τέλος, ο κ. Υπουργός επανέλαβε την πρόθεση του να προωθήσει σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση ειδικού Σχεδίου για τη στήριξη των νέων αγροτών μας.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς