Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου συζήτησε το θέμα της συγκέντρωσης
και διάθεσης της φετινής παραγωγής σιτηρών με τη ΣΕΔΙΣ Λτδ - 29/03/2005


Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμης Ευθυμίου είχε σήμερα συνάντηση με αντιπροσωπεία της Παγκύπριας Συνεργατικής Ένωσης Διακίνησης Σιτηρών (ΣΕΔΙΣ) Λτδ, με επικεφαλής το Γραμματέα – Διευθυντή της κ. Μίκη Νεοφύτου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της συγκέντρωσης και διάθεσης των σιτηρών φετινής εσοδείας σε σχέση με το ρόλο που έχει να διαδραματίσει η ΣΕΔΙΣ Λτδ. Στα πλαίσια αυτά, επισημάνθηκαν οι διάφορες πτυχές του θέματος που σχετίζονται με την τιμή, την ποιότητα και τους διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και ο ρόλος των εμπλεκόμενων μερών ώστε να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το πρόβλημα της συγκέντρωσης και διάθεσης των σιτηρών φετινής εσοδείας, προς όφελος των σιτηροπαραγωγών και της οικονομίας του τόπου γενικότερα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι σύντομα θα έχει συνάντηση με την Επιτροπή Σιτηρών και ακολούθως με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να γίνει ο αναγκαίος συντονισμός και να καθοριστούν τα μέτρα που επιβάλλονται για να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα στη συγκέντρωση και διάθεση της φετινής παραγωγής σιτηρών.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

28 Μαρτίου, 2005
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς