Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Αίτηση Καταχώρησης των Ονομασιών Τερτζιελλούθκια / Tertziellouthkia και Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitzou ως Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) - 08/03/2021 03:13:29 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους πολίτες ότι, βάσει των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 για τα Συστήματα Ποιότητας των Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων και του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου 139(Ι)/2006, έχει προχωρήσει στην αποστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτήσεων για καταχώρηση των ονομασιών Τερτζιελλούθκια/ Tertziellouthkia και Μακαρόνια της Σμίλας/ Makaronia tis smilas/ Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/ Makaronia tou Sklinitzou, ως Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ).

Η καταχώρηση των προϊόντων αυτών, εκτός από τη προστιθέμενη αξία που θα προσδώσει στα προϊόντα, θα συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση και διαιώνιση της παρασκευής παραδοσιακών ζυμαρικών, τα οποία αποτελούν μέρος της γαστρονομικής μας κληρονομιάς.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο