Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Αρχείο Ανακοινώσεων


Προκήρυξη Φωτογραφικού Διαγωνισμού με θέμα Οικογενειακή Γεωργία - 13/06/2016


Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα:
«Οικογενειακή γεωργία» - Μέχρι 31.10.2016

Το Τμήμα Γεωργίας, προκηρύσσει, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου,
φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «H οικογενειακή γεωργία».
Βραβεία και έπαινοι:
Θα δοθούν 3 χρηματικά βραβεία και 9 έπαινοι:
1ο βραβείο: €250, 2ο βραβείο: €150, 3ο βραβείο: €100
Για κάθε έπαινο, θα δοθεί χρηματικό ποσό 20 ευρώ

Οι βραβευμένες φωτογραφίες, καθώς και αριθμός φωτογραφιών που θα κριθούν ως άξιες επαίνου, θα εκτυπωθούν με έξοδα του Τμήματος Γεωργίας για συμπερίληψή τους σε έκθεση φωτογραφίας, στο πλαίσιο συνεδρίου για την οικογενειακή γεωργία.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.cy/da),
Τηλ. επικοινωνίας: 22-878104.
Χορηγός:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat APPLICATION_FORM.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 103,72Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Appilcation_form_word.doc (Μέγεθος Αρχείου: 34,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
FAMILY_FARMING_PHOTO_COMPETITION_13-6-2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 509,81Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου