Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Αρχείο Ανακοινώσεων


Προκήρυξη Φωτογραφικού Διαγωνισμού με θέμα Οικογενειακή Γεωργία - 13/06/2016


Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα:
«Οικογενειακή γεωργία» - Μέχρι 31.10.2016

Το Τμήμα Γεωργίας, προκηρύσσει, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου,
φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «H οικογενειακή γεωργία».
Βραβεία και έπαινοι:
Θα δοθούν 3 χρηματικά βραβεία και 9 έπαινοι:
1ο βραβείο: €250, 2ο βραβείο: €150, 3ο βραβείο: €100
Για κάθε έπαινο, θα δοθεί χρηματικό ποσό 20 ευρώ

Οι βραβευμένες φωτογραφίες, καθώς και αριθμός φωτογραφιών που θα κριθούν ως άξιες επαίνου, θα εκτυπωθούν με έξοδα του Τμήματος Γεωργίας για συμπερίληψή τους σε έκθεση φωτογραφίας, στο πλαίσιο συνεδρίου για την οικογενειακή γεωργία.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.cy/da),
Τηλ. επικοινωνίας: 22-878104.
Χορηγός:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat APPLICATION_FORM.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 103,72Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Appilcation_form_word.doc (Μέγεθος Αρχείου: 34,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
FAMILY_FARMING_PHOTO_COMPETITION_13-6-2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 509,81Kb)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Δημόσια Διαβούλευση για την Αναπαραγωγή Ζώων Νόμος και Κανονισμοί και Του περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικού) Νόμου (διαβατήριο Ιπποειδών)

Διαβούλευση για την τροποποίηση του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Δημόσια Διαβούλευση Προσχεδίων Νόμoυ, Κανονισμών και Διαταγμάτων για τις ενωσιακές κλίμακες για την Ταξινόμηση των Σφάγιων Βοοειδών, Χοίρων και Προβάτων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ