Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Αρχείο Ανακοινώσεων


Προκήρυξη Φωτογραφικού Διαγωνισμού με θέμα Οικογενειακή Γεωργία - 13/06/2016


Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα:
«Οικογενειακή γεωργία» - Μέχρι 31.10.2016

Το Τμήμα Γεωργίας, προκηρύσσει, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου,
φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «H οικογενειακή γεωργία».
Βραβεία και έπαινοι:
Θα δοθούν 3 χρηματικά βραβεία και 9 έπαινοι:
1ο βραβείο: €250, 2ο βραβείο: €150, 3ο βραβείο: €100
Για κάθε έπαινο, θα δοθεί χρηματικό ποσό 20 ευρώ

Οι βραβευμένες φωτογραφίες, καθώς και αριθμός φωτογραφιών που θα κριθούν ως άξιες επαίνου, θα εκτυπωθούν με έξοδα του Τμήματος Γεωργίας για συμπερίληψή τους σε έκθεση φωτογραφίας, στο πλαίσιο συνεδρίου για την οικογενειακή γεωργία.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.cy/da),
Τηλ. επικοινωνίας: 22-878104.
Χορηγός:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat APPLICATION_FORM.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 103,72Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Appilcation_form_word.doc (Μέγεθος Αρχείου: 34,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
FAMILY_FARMING_PHOTO_COMPETITION_13-6-2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 509,81Kb)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογιστικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Βιολογική Παραγωγή

Τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή ενεργειακής μελέτης σε τομείς της Κυπριακής Γεωργίας

Σχεδίο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

ΠΕΣΕ

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου (Νόμου και Κανονισμών) που διέπει τη λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών