Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ. ΤΙΜΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ


Η Κυβέρνηση κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση στους σιτηροκαλλιεργητές και συμφωνήθηκε η συνέχιση του διαλόγου
για νόμιμη στήριξη του εισοδήματος τους - 11/03/2005


Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην προσπάθεια του να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ομόφωνα με τις Αγροτικές Οργανώσεις και τους εκπροσώπους των σιτοκαλλιεργητών στις 3 Οκτωβρίου 2003, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Αύξηση της εκταρικής επιδότησης των αροτραίων καλλιεργειών κατά £ 20/εκτάριο για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

2. Κατά χάριν αποζημίωση 52 κοινοτήτων που είχαν καταγραφεί από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης ως αποτέλεσμα της πολυομβρίας που παρατηρήθηκε στα σιτηρά.

3. Τη συμπερίληψη των προσφύγων γεωργών που κατοικούν σε συνοικισμούς στους δικαιούχους του μέτρου των εξισωτικών αποζημιώσεων των μειονεκτικών περιοχών.

4. Μείωση της τιμής του σπόρου που πωλείται από το Σποροπαραγωγικό Κέντρο του Τμήματος Γεωργίας.

5. Διερεύνησης του αιτήματος για απάλειψη μέρους των προστίμων που θα επιβληθούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και αφορούν τους σιτηροκαλλιεργητές, σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς.

6. Συνέχιση του διαλόγου για επιπρόσθετα μέτρα στήριξης του κλάδου της σιτηροκαλλιέργειας λαμβάνοντας κάθε θεμιτό, συμβατό και νόμιμο μέτρο, χωρίς να παραμβαίνουμε το Κοινοτικό Κεκτημένο.

Η πρόταση της Κυβέρνηση είχε κατατεθεί στις Αγροτικές Οργανώσεις και στους εκπροσώπους των σιτηροκαλλιεργητών από την αρχή και θεωρούσε ότι ακραίες μορφές κινητοποιήσεων, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην επίλυση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος αλλά, αντίθετα, προκαλούν το λαϊκό αίσθημα.Η Κυβέρνηση χαιρέτησε την απόφαση των σιτηροκαλλιεργητών για άμεσο τερματισμό των κινητοποιήσεων και συνεχίζει το διάλογο με στόχο να εξαντλήσει κάθε θεμιτό μέτρο ή παρέμβασή της για τη νόμιμη στήριξη του εισοδήματσς τους. Χωρίς, όμως, κίνδυνο επιβολής κοινοτικών προστίμων. Κατ’ επανάληψη έχει τονιστεί ότι η Κυβέρνηση είναι πάντα ανοικτή σε διάλογο ώστε να επιτύχουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση στις αποφάσεις μας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
11 Μαρτίου, 2005
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς