Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παρουσίαση, συσκευασία και σήμανση φρέσκων φρούτων
και λαχανικών στην ντόπια αγορά
- 27/11/2006 - 27/11/2006


To Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμους του 2002 μέχρι 2005 και τους σχετικούς Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς, όλοι οι εμπλεκόμενοι με την εμπορία φρέσκων φρούτων και λαχανικών και ειδικά οι χονδρέμποροι, οι ΣΕΔΙΓΕΠ, οι Σύνδεσμοι, οι Ομάδες Παραγωγών και οι Λιανοπωλητές πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα πιο κάτω:

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ των προϊόντων, για τα οποία θεσπίζονται ποιοτικά πρότυπα, μπορεί να τα εκθέτει προς πώληση, να τα διαθέτει προς πώληση, να τα πωλεί, να τα παραδίδει ή να τα διαθέτει στο εμπόριο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μόνο εάν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

Ο ΚΑΤΟΧΟΣ του προϊόντος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προτύπων αυτών.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα μέσα συσκευασίας (π.χ. κιβώτια, χαρτόνια κ.τ.λ.) πρέπει να είναι καθαρά.

Τα προϊόντα πρέπει να συσκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται κατάλληλα. Το περιεχόμενο του μέσου συσκευασίας πρέπει να περιλαμβάνει προϊόντα της ίδιας ποικιλίας, της ίδιας ποιοτικής κατηγορίας, του ιδίου μεγέθους και να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ωριμότητας και ανάπτυξης.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται στο μέσο συσκευασίας άλλα υλικά, όπως χαρτί, για προστασία του προϊόντος, αυτά πρέπει να είναι καθαρά και σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην προκαλούν οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική αλλοίωση ή ρύπανση στα προϊόντα και να επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ή τη γεύση του προϊόντος. Απαγορεύεται η χρήση υλικών κυρίως χαρτιού στο οποίο μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί τοξικό μελάνι, π.χ. εφημερίδα.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Κάθε προϊόν που παρουσιάζεται σε μέσο συσκευασίας πρέπει να φέρει τουλάχιστο τις ακόλουθες ενδείξεις τυπωμένες με ευανάγνωστους χαρακτήρες, στη μια πλευρά του κιβωτίου είτε σε ετικέτα (κάρτα) ενσωματωμένη ή σταθερά προσαρτημένη στη συσκευασία:

(α) Ονοματεπώνυμο (ή σήμα) Έμπορα / Συσκευαστή / Συνδέσμου / Ομάδας Παραγωγών / ΣΕΔΙΓΕΠ / Χονδρέμπορα, ή Παραγωγού (ανάλογα)

(β) Φύση του προϊόντος, εάν το περιεχόμενο δεν είναι εξωτερικά ορατό,
(γ) Ποικιλία όπου επιβάλλεται (π.χ. ποικιλία Μήλων, Αχλαδιών, Δαμάσκηνων, Εσπεριδοειδών κ.τ.λ.)

(δ) Ποιοτική Κατηγορία (Κατηγορία “Έξτρα” ή Κατηγορία “Ι” ή Κατηγορία “ΙΙ”).
(ε) Χώρα Προέλευσης του προϊόντος (π.χ. Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κ.τ.λ.)
Όσον αφορά το μέγεθος των προϊόντων, αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με το ποιοτικό πρότυπο του προϊόντος.

Στη λιανική πώληση, τα προϊόντα είναι δυνατό να μην παρουσιάζονται σε μέσα συσκευασίας. Ανεξάρτητα από την παρουσίαση των προϊόντων, ο λιανοπωλητής πρέπει απαραίτητα να τοποθετήσει ετικέτα (κάρτα / πινακίδα) στην οποία να αναγράφονται με πολύ εμφανείς και ευανάγνωστους χαρακτήρες οι ενδείξεις που προβλέπονται από τα πρότυπα και αφορούν:

(α) Ποικιλία, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται (π.χ. σταφύλια, εσπεριδοειδή, μήλα, κ.τ.λ.)
(β) Προέλευση (για παράδειγμα Κυπριακά, Ιταλικά, Ελληνικά κ.τ.λ.)
(γ) Ποιοτική Κατηγορία (Έξτρα, Ι, ή ΙΙ)

Σημειώνεται ότι με το πρόσφατο Διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην περίπτωση της πατάτας, της μέθης, του μαϊντανού, του κολιάνδρου, της ρόκκας, του δυόσμου, του άνηθου, των λαχάνων και της μπάμιας επιπρόσθετα από την προέλευση του προϊόντος πρέπει να αναγράφεται και η περιοχή παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία του Κλάδου Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας του Τμήματος Γεωργίας:

Λευκωσία: Τηλ.: 22408639, 22408630, Φαξ.: 22408645
Λάρνακα / Αμμόχωστος: Τηλ.: 24304324, 24304325 Φαξ.: 24641707
Λεμεσός: Τηλ.: 25306579, 25306561 Φαξ.: 25306580
Πάφος: Τηλ.: 26306533, 26306534 Φαξ.: 26306518
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς