Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 28/07/2005


Αύριο Παρασκευή, 29 Ιουλίου και ώρα 10:00 το πρωί, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας Δρ Τάκης Αντωνίου και η κα Ana Soeiro, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης για την Προώθηση των Προϊόντων Ποιότητας (Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης, Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις) στο Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας της Πορτογαλίας θα δώσουν διάσκεψη τύπου για την κατοχύρωση παραδοσιακών προϊόντων.

Η διάσκεψη θα γίνει με την ευκαιρία της έναρξης της Διδυμοποίησης Κύπρου – Πορτογαλίας στα θέματα κατοχύρωσης παραδοσιακών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης/Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

Η διάσκεψη τύπου θα δοθεί στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Τμήματος Γεωργίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
28 Ιουλίου, 2005
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς