Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση - Βραβεία CY GPP AWARDS 2019 - 22/11/2019
Πρόγραμμα Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου
- 22/11/2019 02:00:18 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ), που στόχο έχει τη μείωση της χρήσης αλλά και των κινδύνων από τη χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, δημιούργησε το Πρόγραμμα «Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου». Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία όλο και περισσότερων χώρων πρασίνου οι οποίοι συντηρούνται σύμφωνα με κριτήρια που προσβλέπουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση των ΦΠ.

Το Πρόγραμμα έχει ενταχθεί στα Βραβεία των Πράσινων Συμβάσεων (CY GPP AWARDS) του Τμήματος Περιβάλλοντος στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές χώρων πρασίνου.

Το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει ότι για το 2019 συμμετείχαν και βραβεύονται οι ακόλουθοι δύο:
1. Ο Δήμος Στροβόλου για την εφαρμογή του Προγράμματος σε Χώρους Πρασίνου στη συμβολή των οδών Ευαγγελίστριας και Ερέτριας στα Δημοτικά όρια Στροβόλου.
2. Το Τμήμα Δασών για την Εφαρμογή του Προγράμματος στον Βοτανικό Κήπο Ακάμας.

Το Τμήμα Γεωργίας συγχαίρει τους βραβευθέντες φορείς για την πρωτοβουλία τους στη δημιουργία δημόσιων χώρων πρασίνου απαλλαγμένους από Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα. Στους χώρους αυτούς οι πολίτες, και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, μπορούν να δραστηριοποιούνται με τη βεβαιότητα ότι δεν έχει γίνει καμία εφαρμογή Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG Βοτανικός Κήπος Ακάμα (6).jpg (Μέγεθος Αρχείου: 4039,99Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου