Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκπαιδεύση για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση εχθρών και ασθενειών στα Επιτραπέζια Αμπέλια» στις 18/03/2014, στο ΚΕΓΕ Πάφου - 06/03/2014 02:38:44 μμ


Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Τρίτη 18/03/2014


9:00π.μ.- 9:45 π.μ.
Έννοια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών και Ασθενειών
Συζήτηση.
Κ. Μιχαήλ, Λ.Γ. Υπεύθυνος Κλάδου Προστασίας Φυτών


9:45π.μ. - 10:30 π.μ.
Εντομολογικοί Εχθροί Αμπελιού
Συζήτηση.
Κ. Μιχαήλ, Λ.Γ. Υπεύθυνος Κλάδου Προστασίας Φυτών

10:30π.μ. - 10:45π.μ. Διάλειμμα.

10:45π.μ. - 11:30π.μ.
Μυκητολογικές Ασθένειες
Συζήτηση.
Κ. Μιχαήλ, Λ.Γ. Υπεύθυνος Κλάδου Προστασίας Φυτών

11:30π.μ. – 12:30μ.μ.
Μέθοδοι Παρακολούθησης – Πρόβλεψης
Συζήτηση.
Κ.Μιχαήλ, Λ.Γ. Υπεύθυνος Κλάδου Προστασίας Φυτών
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ