Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2014-2016 - 11/04/2014 10:51:25 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την Προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2014, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) με αριθμό 1234/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) με αριθμό 917/2004 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, την απόφαση της Επιτροπής C(2013) 5126 ημερομηνίας 12.08.2013 και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 74.889 ημερομηνίας, 10.04.2013. Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους.

Το 2014 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής του τριετούς προγράμματος που προκηρύσσεται και οι ενέργειές του αρχίζουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και τελειώνουν στις 31 Αυγούστου 2014.

Για το έτος 2014, οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις ανέρχονται στις € 134.500 με δυνατότητα επέκτασης στις € 193.840, νοουμένου ότι διασφαλιστεί η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2014 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Δράση
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Α1α, Α2, Α3, Β1,
Β2, Γ1 και Δ
Από 14 Απριλίου 2014 μέχρι 2 Μαΐου 2014 (ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους και Φορείς μελισσοκόμων)
Α1β, Α1γ, Α2, Γ2, ΕΑπό 14 Απριλίου 2014 (ενιαία αίτηση που αφορά κρατικές υπηρεσίες )

Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται μετά τις 2 Μαΐου 2014, θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης καθώς και το ενημερωτικό έντυπο από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή την Ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, ή στην ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da.


ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας,
Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία (Παρά τη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου)
22819948
22819885
22819884
ΛΕΜΕΣΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού,
Αγχίστου 4,
3048 Ζακάκι
25803926
25803924
ΛΑΡΝΑΚΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας,
Χαρίλαου Τρικούπη 2 , 7100 Αραδίππου
24202841
24202851
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι23812136
23812137
ΠΑΦΟΥΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου,
Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος
26804564
26804593
26804600
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣΕπαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς,
Ανθίμου Πανάρετου 1,
4860 Αγρός
25874031
25874076
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Eνιαία Αίτηση M Π 2014_2016 Α1 α_Β_Γ1_Δ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 429,47Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Πρόγραμμα Εκπαίδευση 2014.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 153,81Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Τελικό Ενημερωτικό Έντυπο Μ Π 2014_2016.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1179,06Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς