Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412, Λευκωσία
Αρ. Φαξ: (00357) 22 40 85 87
Ηλ. Διεύθυνση.: laboratories@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Κλάδου Εργαστηριακών Αναλύσεων
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Θέση
Τηλέφωνο
e-mail
1
Μαρίνα ΚαραβίαΑν. Προϊστάμενη Κλάδου
Λειτουργός Γεωργίας Α΄
22 408 600
mkaravia@ da.moa.gov.cy
2
Νιόβη ΠαπασάββαΛειτουργός Γεωργίας Α΄
22 408 595
npapasavva@ da.moa.gov.cy
3
Μαρία ΤζιρτζιπήΑνώτερος Γεωργικός Επιθεωρητής
22 408 590
mtzirtzipi@ da.moa.gov.cy
4
Μαρία ΧρυσοστόμουΕπιθεωρητής Γεωργίας
22 408 595
mchrysostomou@ da.moa.gov.cy
5
Ειρήνη ΕυριπίδουΕπιθεωρητής Γεωργίας
22 408 613
ievripidou@ da.moa.gov.cy
6
Δρ Μαρία ΚωνσταντίνουΕπιθεωρητής Γεωργίας
22 408 613
mkonstantinou@da.moa.gov.cy
No documents found


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο