Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα Αντιμετώπισης του Ψευδόκοκκου στα Καλλωπιστικά Φυτά
- 27/09/2011 - 27/09/2011


Το Τμήμα Γεωργίας πληροφορεί το κοινό ότι έχει παρατηρηθεί κυρίως σε κήπους αστικών περιοχών προσβολές από ψευδόκοκκο. Στις πλείστες περιπτώσεις πρόκειται για το είδος Phenacoccus solenopsis που έχει εντοπιστεί σε καλλωπιστικά είδη όπως ιβίσκους, λαντάνες κ.α.
Το είδος P. solenopsis έχει σχήμα ωοειδές, καλύπτεται με κηρώδες έκκριμα που μοιάζει με βαμβακάδα και παράγει μελιτώδη απεκκρίματα. Προσβάλλει αρχικά τα νεαρά και τρυφερά μέρη του φυτού, φύλλα και βλαστούς. Σε προχωρημένο στάδιο προσβολής προσβάλει όλα τα μέρη του φυτού. Στα προσβεβλημένα φυτά λόγω των μελιτωδών απεκκριμάτων παρουσιάζονται δευτερογενείς προσβολές, όπως είναι η καπνιά.
Στα αρχικά στάδια εμφάνισης του εντόμου πρέπει να γίνεται αυστηρό κλάδεμα όλων των προσβεβλημένων βλαστών και φύλλων για να μειωθεί ο βαθμός προσβολής. Τα μέρη του φυτού που έχουν αφαιρεθεί με το κλάδεμα πρέπει να απομακρύνονται. Συστήνεται όπως τοποθετούνται σε μαύρες πλαστικές σακούλες, να δένονται και να τοποθετούνται σε μέρος με έντονη ηλιακή ακτινοβολία.
Σε περιπτώσεις όπου η προσβολή είναι ιδιαίτερα έντονη, μετά το κλάδεμα συστήνεται η εφαρμογή κατάλληλου φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Σε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών η χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος πρέπει να γίνεται τις απογευματινές ώρες και αφού το φυτό έχει ποτιστεί προηγουμένως.


Προσοχή

Οι χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της ετικέτας και να χρησιμοποιούν σκευάσματα που είναι εγκεκριμένα για τα φυτά που θα εφαρμοστούν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ή στον Κλάδο Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας στο τηλέφωνο 22408534.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ