Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - 13/07/2017 01:03:51 μμ


Το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του περί Βιοκτόνων Νόμου του 2014, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί αυξανόμενη τάση για απολύμανση εσωτερικών χώρων με τη χρήση γεννητριών όζοντος, ενημερώνει το κοινό τα ακόλουθα:
1. Το όζον είναι ένα άχρωμο, ασταθές τοξικό αέριο με έντονη οσμή και ισχυρές οξειδωτικές ιδιότητες. Σχηματίζεται από οξυγόνο μέσω ηλεκτρικών εκκενώσεων που πραγματοποιούνται στην ατμόσφαιρα ή με την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας.
2. Το όζον χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών. Είναι μια ουσία η οποία αξιολογείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιοκτόνο δράση της ως απολυμαντικό επιφανειών, πόσιμου νερού και χώρων αποθήκευσης τροφίμων. Μέχρι στιγμής δεν έχει αδειοδοτηθεί στην Κύπρο κανένα προϊόν που να εκλύει όζον για τις πιο πάνω χρήσεις.
3. Λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα του όζοντος για την ανθρώπινη υγεία καθώς και το ότι η χρήση του στο παρόν στάδιο είναι παράνομη στην Κύπρο, προτρέπεται τόσο το ευρύ κοινό όσο και οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εκτέλεσης επαγγελματικών εργασιών απολύμανσης όπως σταματήσουν την εφαρμογή του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας στα τηλέφωνα 22408669 και 22408636.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς