Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Φωτίου: Η Κυβέρνηση έρχεται αρωγός στους Καπνοκαλλιεργητές
- 18/12/2006 - 18/12/2006


Το θέμα της στήριξης της καπνοκαλλιέργειας συζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου σε συνάντηση που είχε σήμερα με εκπροσώπους των Αγροτικών Οργανώσεων και του Συνδέσμου Καπνοκαλλιεργητών. Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο Βουλευτής κ. Αντώνης Αντωνίου. Στη σύσκεψη πήραν μέρος, ο Γενικός Διευθυντής κ. Πανίκος Πούρος και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Υπουργός κ. Φωτίου, ενημερώνοντας την αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Καπνοκαλλιεργητών, υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση θα έλθει αρωγός στους καπνοκαλλιεργητές με επιδότηση για την καλλιεργητική περίοδο 2006 συνολικού ύψους £267.542 για έκταση 777 δεκαρίων, που αναλογεί σε £344 περίπου το δεκάριο.

Παράλληλα, ο κ. Υπουργός έδωσε οδηγίες στο Τμήμα Γεωργίας για μελέτη πρόσθετων τρόπων στήριξης των Καπνοκαλλιεργητών, σε στενή συνεργασία με το Σύνδεσμο Καπνοκαλλιεργητών. Επίσης, να ενημερώσει τους Καπνοκαλλιεργητές για τις δυνατότητες στήριξης της καπνοκαλλιέργειας το 2007, ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ