Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης του ιού της Καστανής Ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας
(ToBRFV- Tomato Brown Rugose Fruit Virus)
- 04/08/2020 11:56:26 π.μ.


Μετά την επιβεβαίωση του εντοπισμού του Ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας ToBRFV σε φυτεία τομάτας στην Αγία Νάπα, το Τμήμα Γεωργίας ετοίμασε Ενημερωτικό Σημείωμα με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον ιό, τα φυτά ξενιστές, τη συμπτωματολογία και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισής του.


Ο ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών τομάτας (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) αναφέρθηκε πρώτη φορά στο Ισραήλ το 2014. Έκτοτε, εντοπίστηκε στην Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Ολλανδία, Καλιφόρνια των Η.Π.Α, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ιορδανία και το Μεξικό (Εικ.1). To Σεπτέμβριο του 2019 εντοπίστηκε και στην Ελλάδα (Κρήτη) σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας. Πρόκειται για νεοφανή και αναδυόμενο επιβλαβή οργανισμό καραντίνας με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τις καλλιέργειες της τομάτας (Solanum lycopersicum) και της πιπεριάς (Capsicum spp.).


Παρά το γεγονός ότι ο υπό αναφορά επιβλαβής οργανισμός έχει ήδη εντοπιστεί στην Κοινότητα, με βάστη την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1615 οι Αρμόδιες Αρχές των Κρατών Μελών έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα με στόχο την αποφυγή της περαιτέρω εξάπλωσης και εξάλειψής του.
Ο ιός μεταδίδεται πολύ εύκολα με μηχανικό τρόπο, με τις καλλιεργητικές φροντίδες και, επομένως, πρέπει να τηρούνται όλες οι ενδεδειγμένες προφυλάξεις κατά την είσοδο και έξοδο από τα αγροτεμάχια. Σημειώνεται ότι η καταπολέμηση ιώσεων με χημικά μέσα είναι αδύνατη.


Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Πηγή Φωτογραφιών: https://gd.eppo.int/

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ToBRFV- ΤΕΛΙΚΟ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 771,15Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων