Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ενημερωτική συγκέντρωση για ομάδες παραγωγών αιγοπροβατοτρόφων - 09/04/2020 02:37:55 μμ


Με απώτερο στόχο την ίδρυση και λειτουργία Ομάδων Παραγωγών στον τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας, το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας διοργάνωσε, στις 6 Φεβρουαρίου 2020, σχετική συγκέντρωση στον Αστρομερίτη.

Το θέμα παρουσίασε ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οπωροκηπευτικών του Τμήματος Γεωργίας κ. Αντώνης Μαζέρης, ο οποίος ενημέρωσε τους αιγοπροβατοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Λευκωσίας (από το Παλιομέτοχο μέχρι την Ευρύχου) για τα οφέλη της συμμετοχής τους σε Ομάδες Παραγωγών.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων