Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διοργάνωση επαφών και εκδηλώσεων σε σχέση με τις προοπτικές του Μελισσοκομικού Τομέα στην Κύπρο - 15/10/2014 01:05:02 μμ


Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων διοργανώνουν μεταξύ 9 - 15 Νοεμβρίου 2014 σειρά επαφών και εκδηλώσεων σε σχέση με τις προοπτικές του Μελισσοκομικού Τομέα στην Κύπρο. Οι προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις εντάσσονται στα πλαίσια της ενημέρωσης του μελισσοκομικού κόσμου και θα περιλαμβάνουν:
· Επιτόπιες επισκέψεις σε μελισσοκομεία της Κύπρου και συζήτηση με μελισσοκόμους
· Διοργάνωση εργαστηρίου σε σχέση με τους εχθρούς και τις ασθένειες των μελισσών με τη συμμετοχή των Λειτουργών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
· Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή των μελισσοκόμων σε σχέση με θέματα που απασχολούν το μελισσοκομικό τομέα στην Κύπρο.

Καλείται ο Κύπριος μελισσοκόμος να συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα πραγματοποιηθεί στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού στις 15 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09.00 π.μ.

Στις πιο πάνω εκδηλώσεις θα συμμετέχουν αρμόδιοι Λειτουργοί του Υπουργείου και ο ειδικός εμπειρογνώμονας Dr Marc Edouard Colin.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ