Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων


Επίδειξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας έξυπνης άρδευσης "Enorasis" - 24/06/2014


8:00 - 8:30 Υποδοχή και καφές

8:30 - 8:40 Εισαγωγική Ομιλία: Χριστίνα Τριανταφυλλίδου, Επαρχιακός Γεωργικός Λειτουργός Λεμεσού, Τμήμα Γεωργίας

8:40 - 8:50 Δραστηριότητες του Κλάδου Χρήσης Γης και Ύδατος του Τμήματος Γεωργίας: Χρίστος Χ’ Αντώνης, Προϊστάμενος Κλάδου Χρήσης Γης και Ύδατος, Τμήμα Γεωργίας

8:50 - 9:00 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα ENORASIS Project: Adriana Bruggeman, The Cyprus Institute

9:00 - 9:45 Επισκόπηση της πλατφόρμας έξυπνης άρδευσης ENORASIS: Μαρίνος Ηλιάδης, The Cyprus Institute

9:45 - 10:00 Ερωτήσεις

10:00 - 10:15 Διάλειμμα – Καφές

10:15 - 11:15 Επίσκεψη στην πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμα ENORASIS στο Αγρόκτημα Φασουρίου: Χρίστος Τσίμον και Νικόλας Ζήνωνος, Phassouri Plantations Co.


Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη κα Μαργαρίτα Χατζηπιέρη, Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού, Τηλ: 25803929 ή την κα Eroulla Cadd, The Cyprus Institute, Τηλ: 22208601.


Go

Δ

ΤΤΠΠΣΚ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FACEBOOK
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων
Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ
Πολλαπλή Συμμόρφωση
ΚΑΠ μετά το 2020
Σχέδια πετρελαίου κίνησης
BREXIT
Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου
Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας
Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας
Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος
Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο
Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς
Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ