Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων


Επίδειξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας έξυπνης άρδευσης "Enorasis" - 24/06/2014


8:00 - 8:30 Υποδοχή και καφές

8:30 - 8:40 Εισαγωγική Ομιλία: Χριστίνα Τριανταφυλλίδου, Επαρχιακός Γεωργικός Λειτουργός Λεμεσού, Τμήμα Γεωργίας

8:40 - 8:50 Δραστηριότητες του Κλάδου Χρήσης Γης και Ύδατος του Τμήματος Γεωργίας: Χρίστος Χ’ Αντώνης, Προϊστάμενος Κλάδου Χρήσης Γης και Ύδατος, Τμήμα Γεωργίας

8:50 - 9:00 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα ENORASIS Project: Adriana Bruggeman, The Cyprus Institute

9:00 - 9:45 Επισκόπηση της πλατφόρμας έξυπνης άρδευσης ENORASIS: Μαρίνος Ηλιάδης, The Cyprus Institute

9:45 - 10:00 Ερωτήσεις

10:00 - 10:15 Διάλειμμα – Καφές

10:15 - 11:15 Επίσκεψη στην πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμα ENORASIS στο Αγρόκτημα Φασουρίου: Χρίστος Τσίμον και Νικόλας Ζήνωνος, Phassouri Plantations Co.


Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη κα Μαργαρίτα Χατζηπιέρη, Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού, Τηλ: 25803929 ή την κα Eroulla Cadd, The Cyprus Institute, Τηλ: 22208601.


Go

Δ

ΤΤΠΠΣΚ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FACEBOOK
Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Σχέδια πετρελαίου κίνησης
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ
Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη
Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ
Πολλαπλή Συμμόρφωση
ΚΑΠ μετά το 2020
BREXIT
Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές
Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου
Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας
Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας
Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος
Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο
Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων