Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Β΄ Προκήρυξη_Βεβαίωση Ετήσιας Ανασκόπησης της Ευημερίας των Αιγοπροβάτων 2ο έτος και Γ΄ Προκήρυξη_Βεβαίωση Ετήσιας Ανασκόπησης της Ευημερίας των Αιγοπροβάτων 1ο έτος - 12/01/2021 11:55:32 πμ


Μέτρο 14 - Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων: Υποβολή βεβαίωσης ετήσιας ανασκόπησης της ευημερίας των αιγοπροβάτων το αργότερο μέχρι και τις 29/1/2021 στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο υποβολής της αίτησης.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Β Προκήρυξη_Βεβαίωση Ετήσιας Ανασκόπησης της Ευημερίας των Αιγοπροβάτων 2ο έτος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 609,58Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Γ Προκήρυξη_Βεβαίωση Ετήσιας Ανασκόπησης της Ευημερίας των Αιγοπροβάτων 1ο έτος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 609,66Kb)
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο