Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας


Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία
Αρ. Φαξ: (00357) 22 658157
Ηλ. Διεύθυνση.: qualityproducts@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Κλάδου Προϊόντων Ποιότητας
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλεφώνου
Θέση
e-mail
Γιώργος Κύρρης
22464071
Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων Α’
gkyrris@da.moa.gov.cy
Κατερίνα Χριστοδούλου
22464031
Λειτουργός Γεωργίας
kchristodoulou@da.moa.gov.cy
Μαριγιάννα Μαρίνου
22464037
Λειτουργός Γεωργίας
mmarinou@da.moa.gov.cy
Γρηγόρης Επαμεινώνδα
22464083
Επιθεωρητής Ελέγχου Α ΟΚΓΒ
gepaminonda@da.moa.gov.cy
Μαρία Ξενοφώντος
22464067
Επιθεωρήτρια Γεωργίας
mxenofontos@da.moa.gov.cy
Μαρία Ανδρέου
22464082
Επιθεωρήτρια Γεωργίας
mandreou@da.moa.gov.cy
Μυριάνθη Λοίζου
22464084
Έκτακτη Επιθεωρήτρια Γεωργίας
mloizou@da.moa.gov.cy
No documents found


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων