Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανάκληση άδειας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ) που περιέχουν τις δραστικές ουσίες chlorpyrifos-ethyl και chlorpyrifos-methyl - 16/01/2020 09:32:57 πμ


Το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών (ΕΕ) 2020/17, (ΕΕ) 2020/18 και (ΕΕ) 1107/2009, οι δραστικές ουσίες chlorpyrifos-ethyl και chlorpyrifos-methyl δεν ανανεώνονται και ως εκ τούτου οι άδειες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ) που περιέχουν τις πιο πάνω δραστικές ουσίες ανακαλούνται από τις 31/01/2020.

Επιπλέον, απαγορεύεται ΑΜΕΣΑ η εισαγωγή των σκευασμάτων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες chlorpyrifos-ethyl και chlorpyrifos-methyl, ενώ η διάθεση, αποθήκευση και χρήση των εν λόγω σκευασμάτων επιτρέπεται για σκοπούς εξάντλησης των αποθεμάτων μέχρι τις 16/04/2020.

Τα ΦΠ που ανακαλούνται είναι τα πιο κάτω:


Εμπορικό Όνομα
Δραστική Ουσία
Δράση
Αρ. Άδειας
Duclor 48ECchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
3530-P
EXALchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
2947-P
Nufos 48ECchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
2193
Dursban 75WGchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
2253
Lorsban 48ECchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
2973
Dursban 48ECchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
192
ECHOchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
2917-P
Pyrinex 48ECchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
1248
Presor Baitchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
3083
Fluosan Baitchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
3130
Pyrinex 48ECchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
849
Chlorpyriphos 48ECchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
1265
Eurofos 48ECchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
3101-P
Pyrofan Schlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
3065-P
Pyrofan chlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
3119-P
Cyren 48ECchlorpyrifos ethyl
εντομοκτόνο
2846
Reldan 2M chlorpyrifos-methyl
εντομοκτόνο
3297
Daskor 440 chlorpyrifos-methyl +
cypermethrin
εντομοκτόνο
3429-P
Daskor 440 chlorpyrifos-methyl +
cypermethrin
εντομοκτόνο
3654-P
Daskor chlorpyrifos-methyl +
cypermethrin
εντομοκτόνο
3102


Τμήμα Γεωργίας
Ιανουάριος 2020
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς