Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τμήμα Γεωργίας, 1412 Λευκωσία
Αρ. Φαξ: (00357) 22 878161
Ηλ. Διεύθυνση.: agroeconomic@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Κλάδου Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλεφώνου
Θέση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Χλόη Κολά Χριστοφή22878103 Προϊσταμένη Λειτουργός Γεωργίας Α΄ccola@da.moa.gov.cy
Ελένη Μυτιληναίου Ιωάννου22878106Λειτουργός Γεωργίας Α’emytilineou@da.moa.gov.cy
Γιάννης Μηνά22878158Λειτουργός Γεωργίας Α'ymina@da.moa.gov.cy
Χρίστος Μουζούρης22878102Λειτουργός Γεωργίαςcmouzouris@da.moa.gov.cy
Φοίβος Παπαχριστοφόρου 22464001Λειτουργός Γεωργίας ppapachristoforou@da.moa.gov.cy
Βενιζέλος Βενιζέλου22878153Λειτουργός Γεωργίαςvvenizelou@da.moa.gov.cy
Ειρήνη Γεωργιάδου22878104Λειτουργός Γεωργίαςegeorgiadou@da.moa.gov.cy
Μαρία Κυριάκου22878114Επιθεωρήτρια Γεωργίαςmkyriakou@da.moa.gov.cy
Ηρώ Ηλία22878105Επιθεωρήτρια Γεωργίαςeelia@da.moa.gov.cy
No documents found


ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο