Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στη Πάφο με θέμα «Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων». - 04/08/2020 03:04:18 μ.μ.


Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στις 29 Ιουλίου 2020 στην Αίθουσα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας Πάφου με θέμα: «Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων». Σκοπός της διεξαγωγής του εν λόγω σεμιναρίου είναι η εξασφάλιση του πιστοποιητικού σε άτομα που εφαρμόζουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους (π.χ. γεωργοί, κηπουροί κτλ) σύμφωνα με το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013.

Την εν λόγω εκπαίδευση έχει παρουσιάσει ο Λειτουργός Γεωργίας κος. Ευριπίδης Κνέκνας και την έχουν παρακολουθήσει συνολικά 7 άτομα.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων