Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα - 30/10/2009


Με αφορμή την κατάσχεση από το Τελωνείο ποσότητας φυτοφαρμάκων, που μετέφερε ελληνοκαύπριος γεωργός από τις κατεχόμενες περιοχές μέσω του οδοφράγματος της Ζώδιας, το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους γεωργούς τα ακόλουθα:

1. Η διακίνηση φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα είναι παράνομη σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Πράσινης Γραμμής και το Τελωνείο θα προχωρά στην κατάσχεσή τους, καθώς και στην εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, που δεν αποκλείει και ποινική δίωξη των προσώπων που ενέχονται.

2. Η χρήση φυτοφαρμάκου που δεν έχει εγγραφεί σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι παράνομη. Ο παραβάτης είναι ένοχος αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 850 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές

3. Τα φυτοφάρμακα που προέρχονται από τα κατεχόμενα περιέχουν δραστικές ουσίες αλλά και αδρανή συστατικά (βοηθητικές ουσίες, διαλύτες κτλ) που είναι αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας. Γι’ αυτό η χρήση τους περικλείει σοβαρούς κινδύνους για:

- την υγεία του καταναλωτή και του χρήστη,

- το περιβάλλον,

- την καλλιέργεια στην οποία χρησιμοποιούνται (πιθανότητα καταστροφής της καλλιέργειας
λόγω φυτοτοξικότητας),

- τις κυπριακές εξαγωγές φυτικών προϊόντων (λόγω παρουσίας υπολειμμάτων
φυτοφαρμάκων).
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ