Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ


Επηρεαζόμενες κοινότητες
Είδος Ζημιάς
Είδος
καλλιέργειας
Ημ. Έναρξης Υποβολής
Αιτήσεων
Ημ. Λήξης
Υποβολής
Αιτήσεων
Σύνδεσμος
Φοινί
Καύσωνας
Αμπέλια (Ντόπιο μαύρο)
17/09/2020
02/10/2020
Μαλλιά
Καύσωνας
Αμπέλια (Μαραθεύτικο και Όφθαλμο)
17/09/2020
02/10/2020
Δορά
Καύσωνας
Αμπέλια (Ντόπιο μαύρο)
09/09/2020
23/09/2020
Λαπηθιού
Καύσωνας
Οινοποιήσιμα σταφύλια
09/09/2020
22/09/2020
Παλαιόμυλος
Χαλάζι
Μήλα
22/07/2020
05/08/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόδρομος
Χαλάζι
Μήλα
22/07/2020
05/08/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σωτήρα (Περιοχή Στεράκο)
Καύσωνας
Ελιές
16/07/2020
30/07/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αξύλο, Ελεδιώ Καλλέπεια
Καύσωνας
Κυπριακές ελιές (Ντόπιες),
16/07/2020
30/07/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πιταργός
Καύσωνας
Κυπριακές ελιές (Ντόπιες)
15/07/2020
29/07/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ασγάτα
Καύσωνας
Ελιές
09/07/2020
23/07/2020
Αναφωτία
Καύσωνας
Επιτραπέζια Αμπέλια
09/07/2020
24/07/2020
Αθηένου
Kαύσωνας
Eλιές
09/07/2020
24/07/2020FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων