Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ


Επηρεαζόμενες κοινότητες
Είδος Ζημιάς
Ζημιά σε
Ημ. Έναρξης Υποβολής
Αιτήσεων
Ημ. Λήξης
Υποβολής
Αιτήσεων
Σύνδεσμος
Οδού
Παγετός
Μεσπιλιές
25/02/2021
11/03/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πέτρα
Παγετός
Πατάτες
11/02/2021
25/02/2021
Ορμήδεια και Πάνω Λεύκαρα
Ανεμοθύελλα
Πορτοκάλια και Μανταρίνια Αρακαπά
08/02/2021
22/02/2021
Τερσεφάνου
Χαλάζι
Υπαίθρια Λαχανικά
08/02/2021
22/02/2021
Πάνω Λεύκαρα,Μαρώνι, Ξυλοφάγου, Χοιροκοιτία και Κοφίνου
Ανεμοστρόβιλος
Γεωργοκτηνοτροφικά Υποστατικά
08/02/2021
22/02/2021
Κελλάκι
Ανεμοθύελλα
Μανταρίνια Ντόπια
9/2/2021
15/2/2021
Επαρχία Αμμοχώστου
Ανεμοστρόβιλος
Κτηνοτροφικά Υποστατικά
8/2/2021
22/2/2021
Αρακαπάς
Υδαρή Κηλίδα
Μανταρίνια Ντόπια
8/2/2021
15/2/2021
Διερώνα
Υδαρή Κηλίδα
Μανταρίνια Ντόπια
8/2/2021
15/2/2021
Επταγώνια
Υδαρή Κηλίδα
Μανταρίνια Ντόπια
8/2/2021
15/2/2021
Συκόπετρα
Υδαρή Κηλίδα
Μανταρίνια Ντόπια
8/2/2021
15/2/2021
Συκόπετρα
Ανεμοθύελλα
Πόμελα και Πορτοκάλια
8/2/2021
22/2/2021
Συκόπετρα
Χαλάζι
Εσπεριδοειδή
8/2/2021
22/2/2021
Άγιος Ιωάννης Μαλούντας
Παγετός
Πατάτες
8/2/2021
22/2/2021
Αρακαπάς
Παγετός
Εσπεριδοειδή
3/2/2021
17/2/2021
Μελίνη
Παγετός
Μεσπιλιές
2/2/2021
17/2/2021
Διερώνα
Παγετός
Εσπεριδοειδή
1/2/2021
15/2/2021
Λινού
Παγετός
Πατάτες
26/1/2021
9/2/2021ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο