Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
Επηρεαζόμενες κοινότητες
Είδος Ζημιάς
Ζημιά σε
Ημ. Έναρξης Υποβολής
Αιτήσεων
Ημ. Λήξης
Υποβολής
Αιτήσεων
Σύνδεσμος
Άγιος Νικόλαος Πάφου
Καύσωνας
Πιστακιές
12/10/2021
18/10/2021
Δήμος Πάνω Λευκάρων
Ανεμοστρόβιλος
Γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
23/09/2021
08/10/2021
Γιόλου, Σίμου, Δρύμου, Δρυνιά
Πυρκαγιά
Γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
27/09/2021
15/10/2021
Τάλα και Κοίλη
Πυρκαγιά
Γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
27/09/2021
15/10/2021
Κοιλάνι (περιοχή Κουλουντής και Όρσουλο)
Καύσωνας
Οινοποιήσιμα αμπέλια ποικιλίας Ντόπιο Μαύρο
20/09/2021
24/09/2021
Βουνί
Καύσωνας
Οινοποιήσιμα αμπέλια ποικιλίας Ντόπιο Μαύρο
20/09/2021
24/09/2021
Κλωνάρι
Καύσωνας
Μήλα ποικιλίας Fuji και Pink Lady
13/09/2021
28/09/2021
Αναδιού
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Μαύρο
10/09/2021
17/09/2021
Ασπρογιά
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Μαύρο και Πρωμάρα
10/09/2021
17/09/2021
Λαπηθιού
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας μαύρο
10/09/2021
17/09/2021
Χούλου
Καύσωνας
Aμπέλια ποικιλίας Καμπερνέ Φράνκ, Καμπερνέ σοβινιόν, Μερλό, Σεμιλλιόν, Ugni blanc
06/09/2021
13/09/2021
Σαραμά
Καύσωνας
Aμπέλια ποικιλίας Μαύρο
06/09/2021
13/09/2021
Δρυνιά
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Ματτάρο, Μαύρο, Καμπερνέ, Καρινιάν
06/09/2021
13/09/2021
Θελέτρα
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Μαλάγα, Μαύρο, Σεμιλλιόν, Ugni blanc
06/09/2021
13/09/2021
Ακάκι, Περιστερώνα, Αστρομερίτη και Π. Ζώδεια
Καύσωνας
Κρεμμύδια
02/09/2021
16/09/2021
Δρύμου
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Μαύρο και Σεμιγιό
31/08/2021
14/09/2021
Φύτη
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Όφθαλμο (τοποθεσίες Κάμπος, Σέλλες), Καρινιάν (τοποθεσίες Έσσω Κάμπος, Φυτά) και Πρωμάρα
31/08/2021
14/09/2021
Δορά
Καύσωνας
Οινοποιήσιμα αμπέλια, ποικιλίας Ντόπιο Μαύρο
30/08/2021
14/09/2021
Τσάδα
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Σαρτονέ, Καρινιάν, Μερλότ
31/08/2021
14/09/2021
Στρουμπί
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Καρινιάν, Μαύρο, Σιαρτονέ, Σοβινιόν Μπλακ, Μοσχάτο και Μερλό
27/08/2021
10/09/2021
Πολέμι
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Καρινιάν, Καπερνέ, Πρωμάρα, Ρίσλινγκ, Λευκάδα, Ματτάρο και Μαύρο
27/08/2021
10/09/2021
Άγιος Θωμάς
Καύσωνας
Οινοποιήσιμα αμπέλια ποικιλίας Μαλάγα
27/08/2021
10/09/2021
Αξύλου, Ελεδιώ και Πενταλιά
Καύσωνας
Aμπέλια ποικιλίας Μαύρο, Μαλάγα, Σιαρτονέ, Καπερνέ και Ματάρο
25/08/2021
08/09/2021
Λετύμπου
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Καρινιάν, Σεμιγιόν, Μερλό, Αλικάντε, Καπερνέ και Μαλβάσια Λούνγκα
25/08/2021
08/09/2021
Άγιος Θεράπων
Καύσωνας
Οινοποιήσιμα αμπέλια, ποικιλίας Ντόπιο Μαύρο και Ματάρο
25/08/2021
09/09/2021
Δορά
Καύσωνας
Οινοποιήσιμα αμπέλια ποικιλίας Μαλάγα
24/08/2021
08/09/2021
Άγιος Αμβρόσιος
Καύσωνας
Οινοποιήσιμα αμπέλια, ποικιλίας Ντόπιο Μαύρο
24/08/2021
08/09/2021
Αγροκηπιά
Δυσμενή καιρικά φαινόμενα κατά την περίοδο της ανθοφορίας
Χαλεπιανά
23/08/2021
06/09/2021
Κοινότητα Κούρδακας
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Σεμιγιόν
18/08/2021
01/09/2021
Πολέμι
Καύσωνας
Αμπέλια (ποικιλίες Σέμιλλον, Μαλάγα, Σαρτονέ και Σοβινιόν Μπλαν)
18/08/2021
01/09/2021
Αστρομερίτης
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίες Μαλάγα και Ντόπιο Μαύρο
17/08/2021
31/08/2021
Πάχνα
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Nτόπιο Μαύρο
16/08/2021
30/08/2021
Δορά
περιοχή Τσιφλίκι Του Γληόρη (περιοχή Διαρίζου)
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Nτόπιο Μαύρο
16/08/2021
30/08/2021
Μηλιού
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας SEMILLON
13/8/2021
26/8/2021
Πιταργού
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Καρινιάν στην τοποθεσία Κάτω Παναγιές, Sauvinion Blanc , Uni Blank, Πρωμάρα, και Όφθαλμο
13/08/2021
26/08/2021
Δορά περιοχή Θρουμπόβουνος
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Μαλαγα
12/08/2021
26/08/2021
Κοίλη
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Μαλάγα και Γρενάζ
13/08/2021
23/08/2021
Λετύμπου
Καύσωνας
Αμπέλια
12/08/2021
26/08/2021

Ψάθι
Καύσωνας
Αμπέλια
12/08/2021
26/08/2021

Πάνω Ακουρδάλια
Καύσωνας
Αμπέλια
12/08/2021
26/08/2021

Στρουμπί
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Λευκάδα, Καπερνέ Σοβινιό, Μαλάγα, Semillon
12/08/2021
26/08/2021
Κοινότητες Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και Πλατανιστάσας
Πυρκαγιά
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
12/08/2021
26/08/2021
Κοίλη
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Σεμιγιόν
12/08/2021
20/08/2021
Κοίλη Τοποθεσίες Κρεμμούλια, Δρυς του Ανδρέα, Κατσούνα και Αξύλου
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Μαύρο
12/08/2021
26/08/2021
Καλλέπεια
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Σοβινιόν Μπλανκ και Σεμιγιόν
12/08/2021
21/08/2021
Κανναβιού
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Viognier
11/08/2021
20/08/2021
Σαλαμιού (τοποθεσία Πατρια), Κελοκέδαρα (τοποθεσία Τραπεζίτες) και Πραστιό Κελοκεδάρων (τοποθεσία Περνερη)
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Μαύρο και Μαλάγα
10/08/2021
20/08/2021
Άγιος Δημητριανός, Αμαργέτη και Νατά
Καύσωνας
Αμπέλια ποικιλίας Μαλάγα
07/08/2021
16/08/2021


ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΞΗΡΙΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Δεν υπάρχουν στο παρόν στάδιο σχετικές ανακοινώσεις.Επηρεαζόμενες κοινότητες
Ζημιά σε
Ημερομηνία Υποβολής Ένστασης μέχρι
ΣύνδεσμοςΤεχνικός Έλεγχος Ψεκαστήρων

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Χαλλουμι

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Banner Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Παρουσιάσεις εκπαιδεύσεων

BREXIT

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Αν δεις καπνό ή φωτιά

FACEBOOK

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ