Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Αγροτική Έκθεση - 31/07/2013 08:25:35 πμ


Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ AGROEXPO- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΑΔ

Η Αγροτική Έκθεση μετονομάζεται σε AGROEXPO 2013. Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2013, στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου, στο πλαίσιο της 38ης Διεθνής Έκθεσης 2013.
Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης καθώς και άλλα μέλη του ΕΑΔ, θα μπορούν να αιτηθούν για την επιχορήγηση των Σχεδίων του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού για να συμμετάσχουν στην έκθεση. Σχετική ενημέρωση για τα Σχέδια Επιχορήγησης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/F69C7D2F9E9DD719C225730800305651?OpenDocument
Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης και Διαφήμισης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες - 27/2/2013- ΜΕΡΟΣ Α’
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς