Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΚΛΑΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία
Αρ. Φαξ: (00357) 22 30 54 94
Ηλ. Διεύθυνση.: soilwater@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Κλάδου Χρήσης Γης και Ύδατος
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλεφώνου
Θέση
e-mail
Αβραάμ Αβραάμ
22464077
Λειτουργός Γεωργίας Α’
aavraam@da.moa.gov.cy
Γεώργιος Νικολάου
22464094
Λειτουργός Γεωργίας Α'
gnikolaou@da.moa.gov.cy
Μαρία Παπαβασιλείου
22464079
Λειτουργός Γεωργίας Α'
mpapavasiliou@da.moa.gov.cy
Ανδρέας Μουσουλιώτης
22464016
Λειτουργός Γεωργίας
amousouliotis@da.moa.gov.cy
Γιώργος Θεοφάνους
22464028
Λειτουργός Γεωργίας
gtheophanous@da.moa.gov.cy
Παρασκευή Ιγνατίου
Λειτουργός Γεωργίας
pignatiou@da.moa.gov.cy
Χρυστάλλα Πελασέλα
22464093
Ανώτερου Κτηνοτροφικού Επιθεωρητή
soilwater@da.moa.gov.cy
Μαρία Πιερή
22464085
Επιθεωρήτρια Γεωργίας
mpieri@da.moa.gov.cy
No documents found


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς